PODOBA CERKVE LETA 2012

Cerkev smo obsežno prenovili.