Avtor: zurace Objavljeno: 18. 09. 2021

OZNANILA ŽUPNIJE
25. NAVADNA NEDELJA

SPREMEMBA UR SVETIH MAŠ

Zaradi krajšanja dnevov bodo svete maše med tednom, od ponedeljka do sobote, ob 18.00.

 


DAR ZA MIVO 2021

Nadaljujemo z zbiranjem darov za MIVO. Svoj dar za srečno prevožene kilometre lahko do misijonske nedelje oddate po svetih mašah.

 


AKADEMIJA V ČAST SLOMŠKU

Mešani pevski zbor KKID Sv.Jožefa Delavca iz Rač vabi na akademijo v čast blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku.

Prireditev bo izvedena v skladu z odločbami in priporočili NIJZ na dan Slomškove smrti, v petek, 24.septembra ob 18.30 v cerkvi sv.Jožefa Delavca v Račah.

Lepo vabljeni!

 


RAČE - NOVA OKNA NA ŽUPNIJSKEM OBJEKTU

Vabljeni k darovanju za nova okna v pastoralnih in kletnih prostorih v Račah. Okvirni predračun je okrog 10.000 EUR. Darujete lahko v župnišču ali na račun:

SI56 1934 0500 8170 365,

SKLIC 00 2021

NAMEN: OKNA

Hvala že vnaprej za darove in vso pomoč!

Sodelavci ŽPGS Rače in žpk

 


RAČE - VEROUK

V preteklem tednu smo pričeli z veroukom za 3.-9. razred. Z veroukom za 1. in 2. razred pa bomo pričeli v sredo, 6. 10. 2021.

Urnik verouka za vse razrede, bo nastavljen in razporejen, kakor vsa leta do sedaj – na oglasni deski in internetni strani.

Vse  ostale informacije glede novega veroučnega leta najdete na župnijski internetni strani:

www.zupnija-race.rkc.si

 


KRSTILI SMO

Zakrament svetega krsta sta v Račah prejela:

AJDA ČELOFIGA iz Zgornje Gorice

In

MIA VRANIČAR iz Zgornje Gorice.

Staršem čestitamo!