5. tema<br>IZ SUŽNOSTI V SVOBODOKdo more ločiti svojo vero od svojih dejanj, ali svoje verovanje od svojih opravil? Kdo more razprostreti svoje dneve predse, rekoč: &rdquo;To je za Boga, to zame, to je za mojo du&scaron;o, to je za moje telo&rdquo;? Svobodni boste zares &ndash; ne takrat, ko bodo va&scaron;i dnevi brezskrbni ter noči brez vsake želje in bolesti &ndash; marveč takrat, ko bodo te stvari zvezale va&scaron;e življenje, a se boste pod njimi le uspeli vzravnati brez spon. (Kahlil Gibran: PREROK) &nbsp; Izraelski narod je v svoji zgodovini doživljal bližino Boga, njegovo resničnost in vsemogočnost. Bog je ta narod izbral &rarr; božje ljudstvo &rarr; da se razodene člove&scaron;tvu. Ob spoznavanju dogodkov v Izraelu si mi danes lažje predočimo Boga in njegovo prisotnost. V tej temi se bomo srečali s potjo, ki jo je ta narod prehodil do&nbsp; obljubljene dežele, katero jim je Bog pripravil. Te ljudi pelje pot iz sužnosti v svobodo toliko, kolikor ostajajo zvesti Bogu in želijo razumeti njegovo sporočilo. Pot Izraelcev je podobna na&scaron;i življenjski poti. Kak&scaron;no sporočilo mi torej pu&scaron;ča zgodovina božjega ljudstva ? &nbsp; 1. Izraelci in božji načrt Začetnik Izraelcev-božjega ljudstva je Abraham. Bil je pastir in potuje skozi pu&scaron;čavo, da preživlja svojo družino. Zaradi lakote gredo v Egipt, kjer je v izobilju hrane. Egipt jih sprejme, jih spo&scaron;tuje, jih tudi potrebuje za delovno silo. Egiptovski vladar je faraon. Verujejo v več tisoč bogov.Tudi faraona častijo kot boga. Vsa državna uprava je sveta, ker je v službi tega boga. Ko &scaron;e okrepijo svojo moč, jim postane to ljudstvo ovira, zaradi ča&scaron;čenja samo enega boga. V Egiptu so 450 let in v tem času se rodi Mojzes, po katerem Bog izpelje Izraelce v svobodo. Druga Mojzesova knjiga opisuje ta izhod Izraelcev okrog 1280 p. n. &scaron;tetjem, in se naslanja na realistično ozadje takratne egiptovske zgodovine vladanja faraona Ramzesa II. &nbsp; 2. Bog vidi stisko Abrahamu &ndash; začetniku, Bog obljubi, da bo postal oče velikega naroda, kar je člove&scaron;ko gledano nemogoče, saj sta z ženo Saro brez otrok in že v precej v letih. Abraham vzame Boga zares, zaupa božji obljubi, veruje in izpolni božje naročilo(1Mz 12, 1-4). Tako postane vzgled vernika in oče izvoljenega ljudstva. V času bivanja v Egiptu postajajo Izraelci sužnji Egipčanom(2Mz 1,8-14.22). Bog nagovori Mojzesa v gorečem grmu, naj izpelje ljudstvo iz&nbsp; te dežele sužnosti v obljubljeno deželo(2Mz 3, 1-10). V noči odhoda naroči naj zaznamujejo svoje domove, s krvjo jagnjeta, njega pa pojedo. To naj ponavljajo vsako leto ob času, kot spomin re&scaron;itve iz Egipta(2Mz 12, 6-16; 2Mz 12,25-28). Bog tudi ves čas potovanja potrjuje svojo skrb in navzočnost z njimi. Pomaga jim preko Rdečega morja. Pozneje prejme Mojzes 10 božjih zapovedi &ndash; pravil za življenje, da bi se jih držali na tej poti. Tako sklene zavezo z Izraelci, čeprav jo sami velikokrat prelomijo. Bistvo sporočila teh dogodkov: Bog, ki je osvobodil svoje ljudstvo, ni nehal le tega spremljati in re&scaron;evati &ndash; Bog se je zavzel za njih. &nbsp; 3. Mi na poti v svobodo PRISPODOBE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; POMEN - Egiptovska sužnost - Izraelce osvobodi Bog - Pot skozi pu&scaron;čavo - Obljubljena dežela - podoba na&scaron;e sužnosti, sužnosti greha - greha nas osvobaja Bog - na&scaron;e sku&scaron;njave, stran poti, na&scaron;e odpovedi - življenje brez greha, napetosti, sreča z Bogom, to so na&scaron;a nebesa &nbsp; Čeprav iz oddaljenosti tri tisoč let, nam Mojzes skupaj z izvoljenim ljudstvom kaže zgled, kak&scaron;ni naj bomo do Boga in do ljudi. Njihova življenjska pot je na nek način pot vsakega izmed nas. Tudi z nami ima Bog poseben načrt, ki nam ga od odkriva v določenem trenutku, kot Mojzesu ob gorečem grmu. Tudi mi doživljamo sužnost svojih napak, ujetosti v navade okolja. Prehod skozi Rdeče morje je podoba na&scaron;ega krsta. Bog nas re&scaron;uje iz sužnosti greha. Tudi z nami Bog sklepa nerazdružno zavezo medsebojnega prijateljstva. Tudi mi gremo skozi razne življenjske preizku&scaron;nje kar ponazarja pu&scaron;čava, a ne smemo obupati: Bog pride na pomoč takrat in na tak&scaron;en način, ki ga človek ne pričakuje, daje novih moči in poguma. In z nami se dogaja tisto najlep&scaron;e: Bog je vedno z nami na na&scaron;i življenjski poti. Mojzes je podoba Odre&scaron;enika Jezusa Kristusa. Tako kot Mojzes z božjo pomočjo re&scaron;i Izraelce, tako Jezus Kristus vse člove&scaron;tvo re&scaron;uje iz sužnosti greha v svobodo božjih otrok. On je s svojo krvjo na križu sklenil večno zavezo z ljudmi. Potrudimo se, da te zaveze ne bomo prekinili, prelomili, da bo za na&scaron;e življenje vedno bolj značilno nepretrgano prijateljstvo z Bogom. &nbsp; ZA ŽIVLJENJE Sku&scaron;aj spoznati v čem je tvoja sužnost in kako te Bog vodi v novo življenje. Kaj ti pomeni duhovna svoboda, kako si jo pridobi&scaron;, kdo ti jo lahko da? Razmisli kaj ti pomeni zaveza z Bogom. http://zupnija-race.rkc.si/index.php/content/display/1233