1. tema VELIKA ŽIVLJENJSKA VPRAŠANJA

  • Kakšen smisel ima življenje?
  • Zakaj je trpljenje v svetu?
  • Zakaj se lahko ”ljubezen” spremeni v sovraštvo?
  • Zakaj umreti in ali je smrt - konec?

 

1. Človek - skrivnost

V zadnjih stoletjih je znanost zelo napredovala. Vendar vemo danes kljub vsej znanosti zelo malo o sebi, oziroma nam znanost odpira vedno nova vprašanja; čemu sem, kakšen smisel ima moje življenje in kaj v tem življenju počnem, kdo sem…? To so osebna vprašanja vsakega,  za katera si nekdo vzame čas, drugi malo, nekateri sploh ne. Večina se ustavljamo ob vsakdanjih vprašanjih: kaj bomo jedli, se zabavali, kako se bomo oblačili…? Ostajajo tudi globlja vprašanja in zadnja vprašanja, ki se nas prej ali slej pa le dotaknejo, a se zgodi, da na nje nismo pripravljeni.

Nemogoče je zadovoljivo odgovoriti z znanostjo na preprosto vprašanje kaj doživljam ob poslušanju glasbe, kako razložiti lepoto sončnega vzhoda ali zahoda, kaj ob rojstvu otroka… Kdo lahko pove kaj več o tem, o meni? Čutim, da je v meni še nekaj poleg telesa in razuma.

 

2. Kdo torej sem?

Sem telesno in duhovno bitje. Človek je uravnoteženost telesnega in duhovnega. S pretiranim poudarjanjem telesnosti, pripeljemo človeka na raven živali, poudarjanje duhovnega pa v nerealnost, fikcijo. Nekateri trdijo, da je človek vržen v svet. Ob soočanju s tem mišljenjem pridemo do zaključka, da človek nima ne cilja, ne smisla.

Če bomo  iskreno iskali odgovor, bomo odkrili čudoviti načrt. Odkrili ga bomo s pomočjo narave, stvarstva in zapletene zgradbe živih bitij, posebno človeka, ki ga odlikujeta razum, duša in svobodna volja. Človek spozna, da ni naključno vržen v ta svet, ampak da ima nekdo načrt s človekom.

Tri stvari dajejo človeku posebno veličino: človekova duša, razum in svobodna volja ter kažejo na čudoviti načrt. Človek po svojem notranjem, duhovne življenju presega vsa druga bitja. Zaradi svobode ima posebne duhovne zmožnosti samoodločanja in izbiranja na temelju svojega spoznanja in vrednotenja.

Nenazadnje moramo reči, da beremo na prvih straneh Svetega pisma, da je človek ustvarjen po božji podobi. To pomeni, da imamo ljudje sposobnost ljubiti, odločati in izbirati, kakor ima to možnost Bog. V naši naravnanosti in teženju za dobrim, ki je položeno v naše srce se kaže naša podobnost Bogu. Ustvarjeni smo tako, da lahko imamo poseben odnos z Bogom, da Boga spoznavamo, se mu v duhu približujemo in mu pripadamo.

 

3. Kam grem, kakšen smisel ima moja pot?

Človek sam osebno mora najti smisel svojega življenja in ta smisel tudi živeti. Smisel življenja in smrti se v življenju prekrivata. Ne moremo reči, da smo našli smisel življenja, če v tem smislu ni vključeno tudi gledanje na smrt.

Smisel v našem življenju ni samoumeven. Človek mora smisel svojega življenja iskati in temu dodati svoj osebni del prepričanja in vere. Tudi ni smisel najden enkrat za vselej. Potrebno ga je vsak dan znova iskati in odkrivati. Najgloblje bistvo človeka se ne kaže v zunanjem blišči. To bistvo lahko človek najde samo sredi svojega srca.

Ustvarjeni smo za prijateljstvo, tako kot je ptica ustvarjena za letenje. Zato pri iskanju smisla ljudje potrebujemo drug drugega. V medsebojnem pogovoru in skupnem iskanju, predvsem v odkrivanju smisla, ki ga nekdo že nosi v srcu bomo lažje našli sebe in smisel svojega življenja.

 

4. Odnos ljudi do življenjskih vprašanj

  • Nekateri živijo kot, da to niso njihova vprašanja
  • Nekateri bežijo pred iskanjem odgovorov, pred iskanjem resnice
  • Nekateri zaradi dela in preživetja nimajo časa za poglobljena  razmišljanja
  • Nekateri gredo po svetu, da bi dobili življenjske odgovore
  • Nekateri iščejo vero in v njej tudi odgovore na življenjska vprašanja.
  • Nekateri so se pripravljeni srečati s seboj in s svojim Stvarnikom, potem je korak do smisla življenja in do odgovorov krajši

 

ZA ŽIVLJENJE

Si se  pripravljen srečati sam s seboj in se poglabljati v smisel življenja?

Želiš v veri odkrivati in iskati odgovore na vprašanja življenja?

Pogumno se odpravi na pot iskanja in poglabljanja, naj ti bo v veselje.