3. tema
ČLOVEKOV DA BOGU

1. Živeti po božji volji

Odkritje Boga me ne more pustiti pri miru. Sem pred odločitvijo: ali ostanem do Boga brezbrižen, ali celo odklonilen, ali pa na božjo prisotnost in njegovo ljubezen izrečem svoj "DA".

V zgodovini človeštva vidimo, da je človek doživljal blagoslov, če je Bogu rekel svoj "DA". Kadar pa je hotel uveljaviti sebe in zastaviti življenje na lastnih močeh brez Boga, je to bilo v njegovo škodo in nesrečo.

Tudi pred nami sta dve poti. Lahko živimo po svoji ali po božji volji. Živeti po božji volji pomeni postaviti boga na prvo mesto v svojem življenju. Ko Boga postavimo na prvo mesto, dobijo tudi vse druge stvari pravo mesto in pravo vrednost.

Božjo voljo spoznavati, po božji volji živeti, to nam bo uspevalo le, če bomo poiskali stik z Bogom, če bomo gradili z Njim odnos, če bomo povezani z Njim.

 

2. Odkrivamo molitev

Ko odkrijemo, da Bog biva, da je osebno bitje, ki nas ljubi, ko ga želimo povabiti v svoje življenje, pride na vrsto tudi to, da se z Njim pogovarjamo. Molitev je pogovor z Bogom, v molitvi postajamo povezani z Bogom. Negovati odnos z Bogom in biti povezan z Njim, pomeni moliti. Ni dovolj le na razumski ravni dojemati Boga, potrebno nam je izkustvo. To izkustvo božje prisotnosti in bližine človek dobiva v molitvi.

Molitev ni nekaj kar vam bi bilo povsem tuje, vsaj v težkih trenutkih življenja ne. Ob težkih trenutkih ljudje zavestno ali podzavestno kličejo Boga na pomoč. Toda resnično izkustvo Boga bomo doživeli šele takrat, ko se bomo nanj obračali v vseh trenutkih življenja, lepih in težkih.

 

3. Kako naj molimo

Vsak človek najde svoj način molitve, tisti po katerem bo najlažje vzpostavil odnos z Bogom. Obstaja več načinov molitve:

- Molitev s svojimi besedami. Ob misli na Boga nam bodo besede, kar same prihajale na ustnice. Z Bogom se bomo pogovarjali  o tem kaj nam je lepo, kaj nas teži, česa nas je strah. Morda se bomo zahvaljevali, prosili ali pa kesali, pritoževali-kakor bomo pač čutili.

- Molitev po obrazcih. Kadar nimamo svojih besed nam zelo pomagajo molitve, ki so jih napisali različni duhovni pisatelji, in so bile že tolikim kristjanom v pomoč. (Oče naš, Tebe ljubim Stvarnik moj…)

- Molitev s Svetim pismom. Naše prebiranje Svetega pisma lahko postane molitev. Prebrano besedo premišljujemo in se sprašujemo kaj nam Bog po njej govori.

Pri molitvi so nujno potrebne tudi drže telesa: umiritev telesa, sklenjene roke, stoja, klečanje, ustvarjanje tišine.

Molimo lahko vsak zase-osebna molitev. Molimo skupaj v družini ali v cerkvi-občestvena molitev. Človek potrebuje osebno in občestveno molitev.

 

4. Vrste molitev

Zahvalna: Bogu se zahvaljujemo za majhne(za vsakdanje dobrote, ki nam jih podarja po ljudeh, po naravi…) in velike stvari(za življenje, zdravje, srečo…dobrine za katere se večkrat zahvaljujemo, ker ni samo po sebi umevno, da jih imamo). Na besedo hvala večkrat pozabljamo tudi v medčloveških odnosih. Zahvalna molitev nas spomni na zahvalo sočloveku in Bogu.

Slavilna: Boga preprosto slavimo, ker je, ker vodi naš svet, našo zgodovino, ker je prisoten v mojem življenju, ker se mi razodeva, ker me ljubi.

Prosilna: Smo nepopolni, nismo vsemogočni, ne zmoremo vsega sami, potrebujemo pomoč soljudi in Boga. V prosilni molitvi se obračamo na Boga po pomoč, ker se zavedamo da ne zmoremo vsega sami. Zavedamo  se tudi, da nam bo z Božjo pomočjo šlo lažje. Prosimo za se in prosimo tudi za druge. Kristjani naslavljajmo prošnje na Boga tudi za celo krščansko skupnost, za ves svet.

Kesanje: Molitev kesanja je potrebna takrat, ko čutimo, da ne delamo prav, da bi morali kaj spremeniti, da smo žalili sebe, bližnje in Boga. Ko vidimo, da se drugi okrog nas oddaljujejo od dobrega in od Boga, lahko prosimo odpuščanja tudi za druge.

 

5. Molitev za mojo duhovno rast

Za vse molitve velja, da so vredne toliko, kolikor ljubezni vanje vložimo. Preko molitve postajamo bližji z Bogom. Bližina Boga nas dela njemu podobne. Najbolj dobrodošla sprememba v našem vsakdanjem življenju, če bomo živeli v povezanosti z Bogom, bo notranji mir. Z redno molitvijo nam bo uspelo dosegati in ohranjati ta notranji mir.

 

ZA ŽIVLJENJE

  • Išči stik z Bogom, uči se moliti. Spoznaj različne načine molitve in jih uporabljaj, bodi pozoren na molitvene drže.
  • Molitev odpira tvoje srce za Boga in bližnjega, molitev te spreminja.
  • Vzemi si vsak dan kakšno minuto časa za molitev.