5. tema
IZ SUŽNOSTI V SVOBODO

Kdo more ločiti svojo vero od svojih dejanj, ali svoje verovanje od svojih opravil? Kdo more razprostreti svoje dneve predse, rekoč: ”To je za Boga, to zame, to je za mojo dušo, to je za moje telo”? Svobodni boste zares – ne takrat, ko bodo vaši dnevi brezskrbni ter noči brez vsake želje in bolesti – marveč takrat, ko bodo te stvari zvezale vaše življenje, a se boste pod njimi le uspeli vzravnati brez spon. (Kahlil Gibran: PREROK)

 

Izraelski narod je v svoji zgodovini doživljal bližino Boga, njegovo resničnost in vsemogočnost. Bog je ta narod izbral → božje ljudstvo → da se razodene človeštvu. Ob spoznavanju dogodkov v Izraelu si mi danes lažje predočimo Boga in njegovo prisotnost. V tej temi se bomo srečali s potjo, ki jo je ta narod prehodil do  obljubljene dežele, katero jim je Bog pripravil. Te ljudi pelje pot iz sužnosti v svobodo toliko, kolikor ostajajo zvesti Bogu in želijo razumeti njegovo sporočilo. Pot Izraelcev je podobna naši življenjski poti.

Kakšno sporočilo mi torej pušča zgodovina božjega ljudstva ?

 

1. Izraelci in božji načrt

Začetnik Izraelcev-božjega ljudstva je Abraham. Bil je pastir in potuje skozi puščavo, da preživlja svojo družino. Zaradi lakote gredo v Egipt, kjer je v izobilju hrane. Egipt jih sprejme, jih spoštuje, jih tudi potrebuje za delovno silo. Egiptovski vladar je faraon. Verujejo v več tisoč bogov.Tudi faraona častijo kot boga. Vsa državna uprava je sveta, ker je v službi tega boga. Ko še okrepijo svojo moč, jim postane to ljudstvo ovira, zaradi čaščenja samo enega boga. V Egiptu so 450 let in v tem času se rodi Mojzes, po katerem Bog izpelje Izraelce v svobodo. Druga Mojzesova knjiga opisuje ta izhod Izraelcev okrog 1280 p. n. štetjem, in se naslanja na realistično ozadje takratne egiptovske zgodovine vladanja faraona Ramzesa II.

 

2. Bog vidi stisko

Abrahamu – začetniku, Bog obljubi, da bo postal oče velikega naroda, kar je človeško gledano nemogoče, saj sta z ženo Saro brez otrok in že v precej v letih. Abraham vzame Boga zares, zaupa božji obljubi, veruje in izpolni božje naročilo(1Mz 12, 1-4). Tako postane vzgled vernika in oče izvoljenega ljudstva. V času bivanja v Egiptu postajajo Izraelci sužnji Egipčanom(2Mz 1,8-14.22). Bog nagovori Mojzesa v gorečem grmu, naj izpelje ljudstvo iz  te dežele sužnosti v obljubljeno deželo(2Mz 3, 1-10). V noči odhoda naroči naj zaznamujejo svoje domove, s krvjo jagnjeta, njega pa pojedo. To naj ponavljajo vsako leto ob času, kot spomin rešitve iz Egipta(2Mz 12, 6-16; 2Mz 12,25-28). Bog tudi ves čas potovanja potrjuje svojo skrb in navzočnost z njimi. Pomaga jim preko Rdečega morja. Pozneje prejme Mojzes 10 božjih zapovedi – pravil za življenje, da bi se jih držali na tej poti. Tako sklene zavezo z Izraelci, čeprav jo sami velikokrat prelomijo.

Bistvo sporočila teh dogodkov: Bog, ki je osvobodil svoje ljudstvo, ni nehal le tega spremljati in reševati – Bog se je zavzel za njih.

 

3. Mi na poti v svobodo

PRISPODOBE                         -               POMEN

- Egiptovska sužnost

- Izraelce osvobodi Bog

- Pot skozi puščavo

- Obljubljena dežela

- podoba naše sužnosti, sužnosti greha

- greha nas osvobaja Bog

- naše skušnjave, stran poti, naše odpovedi

- življenje brez greha, napetosti, sreča z Bogom, to so naša nebesa

 

Čeprav iz oddaljenosti tri tisoč let, nam Mojzes skupaj z izvoljenim ljudstvom kaže zgled, kakšni naj bomo do Boga in do ljudi. Njihova življenjska pot je na nek način pot vsakega izmed nas. Tudi z nami ima Bog poseben načrt, ki nam ga od odkriva v določenem trenutku, kot Mojzesu ob gorečem grmu. Tudi mi doživljamo sužnost svojih napak, ujetosti v navade okolja. Prehod skozi Rdeče morje je podoba našega krsta. Bog nas rešuje iz sužnosti greha. Tudi z nami Bog sklepa nerazdružno zavezo medsebojnega prijateljstva. Tudi mi gremo skozi razne življenjske preizkušnje kar ponazarja puščava, a ne smemo obupati: Bog pride na pomoč takrat in na takšen način, ki ga človek ne pričakuje, daje novih moči in poguma. In z nami se dogaja tisto najlepše: Bog je vedno z nami na naši življenjski poti.

Mojzes je podoba Odrešenika Jezusa Kristusa. Tako kot Mojzes z božjo pomočjo reši Izraelce, tako Jezus Kristus vse človeštvo rešuje iz sužnosti greha v svobodo božjih otrok. On je s svojo krvjo na križu sklenil večno zavezo z ljudmi. Potrudimo se, da te zaveze ne bomo prekinili, prelomili, da bo za naše življenje vedno bolj značilno nepretrgano prijateljstvo z Bogom.

 

ZA ŽIVLJENJE

  • Skušaj spoznati v čem je tvoja sužnost in kako te Bog vodi v novo življenje.
  • Kaj ti pomeni duhovna svoboda, kako si jo pridobiš, kdo ti jo lahko da?
  • Razmisli kaj ti pomeni zaveza z Bogom.