VEROUK 2020/2021

URNIK  VEROUKA  2022 – 2023

 

RAZRED

 

 

SREDA

ČETRTEK

PETEK

 

 1. RAZRED

 

16.00 – 16.45

 (PRIPELJEJO STARŠI)

 

-

-

 

 1. RAZRED

 

16.55 – 17.40

 (PRIPELJEJO STARŠI)

 

-

-

 1. RAZRED

(prvoobhajanci)

-

15.50 – 16.35

(PRIPELJEJO STARŠI)

-

 

 1. RAZRED

 

-

15.00 – 15.45

(PRIPELJEJO STARŠI)

-

 

 1. RAZRED

 

-

14.15 – 15.00

-

 

 1. RAZRED

 

-

-

14.05 – 14.50

 1. RAZRED

(bodoči birmanci)

-

-

15.00 – 15.45

 

 1. RAZRED

(bodoči birmanci)

 

-

-

15.00 – 15.45

 

 1. RAZRED

 

-

-

Vabljeni k mladinskemu verouku ob sobotah. 

KATEHETSKO PISMO ZA VEROUČNO LETO

2022 – 2023

1. do 8. razred

 PDF VERZIJA

 

Spoštovani starši in veroučenci,

vesel sem, da se tudi letošnje leto odločate za rast v osebni veri z obiskovanjem verouka – naj bo ta vaša odločitev blagoslovljena z Božjim varstvom in z rastjo v modrosti in v veselju cele družine!

Letošnje leto bosta vaši katehetinji ga. Simona Napast in ga. Dragica Cafuta. Z namenom iskrenih, dobronamernih in rodovitnih medsebojnih odnosov sem se po posvetu z nekaterimi člani župnijskega sveta odločil, da bomo imeli pri verouku v primeru vprašanj, dilem ali težav(ic) naslednji način postopnih pogovorov:

 1. Če se pojavi kak problem, se čimprej obrnemo na katehetinjo, ki uči otroka. O problemih se vedno pogovorimo v živo, ne pa preko e-pošte ali sms-sporočil. Praksa kaže, da se ob odlaganju pogovorov dileme nikoli ne razrešijo kar same od sebe, prav tako pa je najbolj učinkovit pogovor v živo – če se nam zdijo stvari res pomembne, pri kristjanih ni vprašanje, ali imamo čas za pogovor.
 2. V primeru, da je tema pogovora zahtevnejša, bo katehetinja predlagala, da se na pogovoru dobite starši, katehetinja ter mediatorja Bruno Jereb in Samo Repolusk, ki imata kot člana župnijskega sveta od letos to vlogo v pogovorih. 

Prepričan sem, da bomo na zgoraj opisan način z upoštevanjem načela postopnosti pri pogovorih ustrezno rešili vsa odprta vprašanja!

Zaradi neljubih dogodkov okoli nas, katerih vzroke običajni ljudje verjetno niti ne poznamo, so se letos tudi občutno dvignili stroški energentov, posledično pa proizvodni stroški vseh dobrin. Prav tako se je po dolgih letih dvignil tudi prispevek za kateheta, in sicer iz 10 € na 13 €/uro (uradno: SŠK – Sporočila slovenskih škofij – 7/2022). Zaradi višjih cen smo vsi slabe volje, hkrati pa se kot kristjani prav dobro zavedamo, da je »delavec vreden svojega plačila«. Zaradi tega sem moral po neprijetnih tehtanjih in preračunavanjih ob pomoči nekaterih članov župnijskega sveta (staršev) dvigniti nekatere prispevke za veroučno leto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tako kot vsako leto, se vpisnina nameni kot prispevek za materialne stroške v župniji (delno za ogrevanje, elektriko, ipd.) v celem veroučnem letu, zaželen letni prostovoljni prispevek se v celoti nameni obema katehetinjama, prispevek za učbenik pa je določen s strani založbe.

Prosim in upam, da boste letošnje spremembe sprejeli z razumevanjem, ob vsem tem pa še vedno velja, da finančna stiska družina ni bila nikoli razlog, da otrok ne bi mogel obiskovati verouka. Verska vzgoja otrok je naloga cele župnije, zato se osebno obrnite na nas, da najdemo rešitev – skupaj bomo zmogli!

Naj pastoralno leto spremlja Božji blagoslov in priprošnja Svetega Jožefa Delavca; 

 

Robert Emeršič, žu.upr.

 

 

 

V NADALJEVANJU SO NAPISANI PODATKI O VEROUKU, TERMINIH IN FINANČNIH PRISPEVKIH V TEM VEROUČNEM LETU.

 VPIS VEROUČENCEV: na izbrani dan pridite vpisat svojega otroka            

SOBOTA:    10. 9. 2022 – od 18.00 – 19.00;

NEDELJA:   11. 9. 2022 -  po jutranji sveti maši do 11.00 ure;

 

ZAČETEK VEROUKA:

 3. - 8. razred prične s katehezo v septembru - 15. in 16. 9. 2022; (glej razrede po urniku);

 1. in 2. razred prične s katehezo oktobra – SREDA, 5. 10. 2022; (glej razrede po urniku);

RAZPORED URNIKA bo/ je na župnijski spletni strani in na oglasni deski pri vhodu v cerkev.

 

VPISNINA ZA VEROUK:

Prispevek za materialne stroške delovanja župnije med letom znaša:

 • 1. OTROK (25 €),
 • 2. OTROK (15 €),
 • 3. OTROK (0 €).

 

UČBENIKI:

Učno gradivo ni potrebno kupiti, če ga ima kdo od vaših bližnjih, ne velja pa že izpolnjen (npr. delovni zvezek). Usklajeni moramo biti z katehetskim uradom, zato bomo uporabljali naslednje učbenike:

1. razred

BOŽJI OTROK SEM – delovni zvezek.

12,00 €

SPRIČEVALO (za vseh devet let).

2,00 €

2. razred

JEZUS JE MOJ PRIJATELJ – delovni zvezek.

12,00 €

3. razred (prvoobhajanci)

KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ – delovni zvezek

12,00 €

4. razred

POT V SREČNO ŽIVLJENJE – učbenik

POT V SREČNO ŽIVLJENJE – DELOVNI ZVEZEK

9,50€

7,50€

5. razred

ZNAMENJA NA POTI K BOGU – učbenik

ZNAMENJA NA POTI K BOGU – delovni zvezek

9,50€

7,50€

6. razred

SKUPAJ V NOVI SVET – učbenik

SKUPAJ V NOVI SVET – delovni zvezek

9,50€

7,50€

7. in 8. razred

PRIDI SVETI DUH - učbenik v pripravi na birmo, do birme - za tri veroučna leta

11,50 €

 

KATEHETINJI 2022 - 2023

Simona Napast – 1. in 2. razred; gsm: 051/364-987; mail: simona.napast@quest.arnes.si

Dragica Cafuta - 3., 4., 5., 6., 7., 8., razred; gsm: 068/134-597; mail: smshozana@gmail.com

 

ZAŽELEN PROSTOVOLJNI LETNI PRISPEVEK ZA PLAČILO DELA KATEHETINJ je 45 € na veroučno leto, kar znese 4,50 € na mesec.  Starši ta dar za katehetinji poravnate ob vpisu otroka.

 

VEROUČNA URA:

Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred ali po veroučni uri kateheti NE ODGOVARJAMO, kakor tudi za imovino veroučencev (kolesa, dežniki, mobilni telefoni, …). Veroučenci k verouku prinesejo učbenik, delovni zvezek, zvezek, peresnico, copate. V veroučno učilnico ne nosijo hrane, pijače in mobilnih telefonov. Domače naloge pišejo in rišejo sami, kar pa ne pomeni, da jim starši ne smete pomagati.

OBISK SVETE MAŠE:

Sveta maša je vir in vrhunec življenja vsakega kristjana. Zato je lepo, zgledno in vzorno, da prihajate k sveti maši skupaj z otrokom kot družina. Liturgičnih listkov za preverjanje prisotnosti pri sveti maši ne bo. Katehet bo pri veroučni uri otroka vprašal ali se je udeležil nedeljske svete maše. Pri tem pričakujemo vašo ter otrokovo iskrenost.

ZANIMANJE STARŠEV GLEDE SODELOVANJA VEROUČENCA:

Starši vseh veroučencev ste vedno dobrodošli, da se oglasite pri katehetu, ki ima vašega otroka (pred in po verouku) in ga povprašate po njegovem sodelovanju in znanju.

 

VERSKI TISK ZA MLADE: MAVRICA IN #najst

Revija Mavrica je odlična vzpodbuda, ki bo otroke vsak mesec bogatila z dragocenimi vsebinami. V veliko pomoč  pri verski vzgoji bo tudi vašim staršem. Letna naročnina za 10 številk + Mavrični zabavnik je 49,90 EUR. Revija #najst je namenjena veroučencem 6., 7. in 8. razreda in izide 6-krat na leto. Med mladimi postaja ta revija zelo priljubljena. Letna naročnina za 6 številk je 33,00 EUR.

 

PRIJAVNICE:

 • PRIJAVNICE OD 2. DO 8. RAZREDA BODO V ŽUPNIJI  ŽE NATISNJENE IN IZPOLNJENE Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI, KI JIH POTREBUJEMO ZA VPIS VAŠEGA OTROKA V NOVO VEROUČNO LETO. Po potrebi boste ob vpisu dopolnili manjkajoče podatke ali popravili osebne spremembe, ter prijavnico podpisali, s čimer soglašate, da se strinjate z objavljenimi pogoji.
 • PRIJAVNICE ZA 1. RAZRED OZIROMA PRVI VPIS (namenjene so tistim, ki do sedaj svojih otrok še niso imeli pri katehezi) SO VAM NA VOLJO NA NAŠI SPLETNI STRANI (lahko jo že izpolnite doma) oz. JO DOBITE  V ŽUPNIŠČU OB VPISU KJER JO IZPOLNITE IN PODPIŠETE.

 

 

PRIJAVNICA ZA PRVI VPIS K VERONAUKU - KATEHEZI ZA VEROUČNO LETO 2022/23