Preskoči na vsebino


VEROUK 2018/2019

 Prijavnica za 1. vpis v prvi razred

 Katehetsko pismo

 

KATEHETSKO PISMO ZA VEROUČNO LETO 2018 – 2019

Na začetku veroučnega leta 2018/19 vas lepo pozdravljam in želim lep začetek veroučnega in šolskega leta. Ko iščemo vero, se ne zanašajmo samo na verouk, saj je vendar jasno, da verouk brez verske vzgoje v družini ne more otroka vzgojiti v kristjana. Potrudimo se, da bomo otrokom posvečali dovolj časa in dovolj ljubezni in tako gradili temelj, ki ga bodo lahko dograjevali vzgojitelji in kateheti. Otroku boste najbolj pomagali k rasti v veri, če boste skupaj z njim obiskovali nedeljsko sveto mašo in v družini gojili skupno družinsko molitev. Naj bo pot vaših otrok skozi vrata šolskih in veroučnih učilnic blagoslovljena in naj jih spremlja tudi vaša osebna molitev.

 

 VPIS VEROUČENCEV:

SOBOTA:    1. 9. 2018 pred večerno mašo od 18:00 ure;

NEDELJA:   2. 9. 2018 med mašama od 9:00 – 9:45 ter po drugi maši do 11:15 ure;                                          

SOBOTA:    8. 9. 2018 pred večerno mašo od 18:00 ure;

NEDELJA:   9. 9. 2018 med mašama od 9:00 – 9:45 ter po drugi maši do 11:15 ure.

 

ZAČETEK VEROUKA:

 3. - 8. razred prične v tednu od 13. in 14. 9. 2018 (po urniku),

 1. in 2. razred prične v sredo, 3. 10. 2018 (po urniku).

 

VPISNINA ZA VEROUK:

Vpisnina je stvar solidarnosti in s tem denarjem poskrbim za kurjavo. TO NI PLAČILO VEROUKA ALI ŽUPNIKA.

Prispevek znaša:

 • 1. OTROK (20 €),
 • 2. OTROK (15 €),
 • 3. OTROK (5 €).

*Vpisnina ostaja enaka kakor vsa pretekla leta.

Ob vpisu otroka starši poravnate tudi stroške učbenikov. Učbenika ni potrebno kupiti, če ga ima kdo od vaših bližnjih, ne velja pa že popisan učbenik. Pri verouku je obvezen za katehezo. 

1. razred

PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO – delovni zvezek.

10 €

SPRIČEVALO (za vseh devet let).

2 €

2. razred

PRAZNUJEMO Z JEZUSOM – delovni zvezek.

10 €

3. razred (prvoobhajanci)

PRVA SPOVED IN PRVO OBHAJILO: »Pridite k meni« - delovne pole - mapa.

6 €

4., 5., in 6. razred

MOJE PRVO SVETO PISMO (učbenik priskrbi župnija).

-----

7. in 8. razred

PRIDI SVETI DUH - učbenik v pripravi na birmo, do birme - za dve veroučni leti.

8 €

 

ZAŽELJEN PROSTOVOLNI LETNI PRISPEVEK ZA KATEHEZO VAŠIH OTROK: 

2,5 € na mesec – ali – 25 € na leto

To je dar za sodelovanje in vodenje katehez na veroučnih urah.  Le-ta se ne daruje iz rednih nedeljskih nabirk, saj mnogo vernikov, ki ob nedeljah obiskuje svete maše, več nima manjših otrok, ki bi obiskovali verouk. Redne nedeljske nabirke so namreč namenjene za sprotno vodenje župnije, zato bi bilo do darovalcev nepravično, denar porabljati za kritje teh stroškov kateheze vaših otrok. 

***Verouk namreč sodi med izvenšolske in neobvezne dejavnosti – družinsko prostovoljne dejavnosti, za katero bodo učenci darovali simboličen prispevek v vrednosti 25 €. 

 

Starši ta dar poravnate v celoti ob vpisu svojega otroka, ali ga poravnate v enkratnem znesku do božiča.

VEROUČNA URA:

Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred ali po veroučni uri kateheti NE ODGOVARJAMO, kakor tudi za imovino veroučencev (kolesa, dežniki, mobilni telefoni, …). Veroučenci k verouku prinesejo učbenik, delovni zvezek, zvezek, peresnico, copate. V veroučno učilnico ne nosijo hrane, pijače in mobilnih telefonov. Domače naloge pišejo in rišejo sami, kar pa ne pomeni, da jim starši ne smete pomagati.

 

OBISK SVETE MAŠE:

Sveta maša je vir in vrhunec življenja vsakega kristjana. Zato je lepo, zgledno in vzorno, da prihajate k sveti maši skupaj z otrokom kot družina. Liturgičnih listkov za preverjanje prisotnosti pri sveti maši ne bo. Katehet bo pri veroučni uri otroka vprašal ali se je udeležil nedeljske svete maše. Pri tem pričakujemo vašo ter otrokovo iskrenost.

 

SREČANJA ZA STARŠE:

Srečanja za starše bomo imeli za starše veroučencev vseh razredov. Sicer ste starši vseh veroučencev vedno dobrodošli, da se oglasite pri katehetu, ki ima vašega otroka (pred in po verouku) in ga povprašate po njegovem sodelovanju in znanju.

 

STARŠI, LETOŠNJE PRIJAVNICE, OD 2. DO 8. RAZREDA,

BODO ŽE IZPOLNJENE Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI KATERE POTREBUJEMO

ZA VPIS VAŠEGA OTROKA V NOVO VEROUČNO LETO.

(Po potrebi boste ob vpisu dopolnili manjkajoče podatke, ki jih žal še nimamo v našem arhivu.)

 

PRIJAVNICE ZA 1. RAZRED OZIROMA PRVI VPIS SO VAM NA VOLJO NA NAŠI SPLETNI STRANI OZIROMA JO DOBITE OB SAMEM VPISU.

 

URNIK VEROUKA

2018/19

 

 

RAZRED

 

SREDA

ČETRTEK

PETEK

 1. RAZRED

16.00 – 16.45

 (PRIPELJEJO STARŠI)

-

-

 1. RAZRED

16.50 – 17.35

 (PRIPELJEJO STARŠI)

-

-

 1. RAZRED (prvoobhajanci)

-

16.00 – 16.45

(PRIPELJEJO STARŠI)

-

 1. RAZRED

-

15.00 – 15.45

(PRIPELJEJO STARŠI)

-

 1. RAZRED

-

14.00 - 14.45

-

 1. RAZRED

-

-

14.00 – 14.45

 1. RAZRED (bodoči birmanci)

-

-

15.00 – 15.45

 1. RAZRED (bodoči birmanci)

-

-

15.00 – 15.45

 1. RAZRED

MLADINSKI VEROUK

SOBOTA

PO VEČERNI SVETI MAŠI