VEROUK 2020/2021


KATEHETSKO PISMO ZA VEROUČNO LETO 2021 – 2022

V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19

 PDF VERZIJA

»Prosim, pismo, ki je namenjeno Vam v vednost, pozorno in natančno preberite«

Spoštovani starši, veroučenci! Pred nami je novo pastoralno katehetsko leto 2021-2022, ki je zavito v skrivnost.

Ne vemo namreč natančno, kaj vse nas pravzaprav čaka v prihodnjem letu, čeprav kljub temu skrbno načrtujemo izvedbo veroučnega leta. Skupaj se lahko sprašujemo: Ali bomo lahko končno bolj svobodno zadihali in se vrnili nazaj

k sv. mašam brez omejitev in k rednemu verouku …? Nihče v tem trenutku ne more dati odgovora na to vprašanje.

Vsi smo v pričakovanju in zaupamo, da bo virus Covid-19 čim prej »naša preteklost«. Bolj, kot odgovor na zastavljeno vprašanje pa je na mestu iskanje različnih možnosti, kako najbolje odgovoriti na razmere, s katerimi se bomo srečavali skozi celotno veroučno leto.

V tem trenutku je pomembno, da aktivno spremljamo razmere in iščemo načine, kako začeti novo veroučno leto.

Čas pandemije je pokazal marsikaj: našo nebogljenost, šibkosti, pa tudi marsikaj dobrega in spodbudnega.

Mnogi so z odobravanjem sprejeli, da so lahko udobno, kar od doma, pred ekrani ali pred radijskimi sprejemniki spremljali sv. maše, saj je bila takrat to edina možna rešitev. Ko pa so se razmere glede širjenja okužbe delno izboljšale in bi lahko bili že navzoči pri sv. mašah po cerkvah, so nekateri ostali še vedno doma. Razumem, da je pri nekaterih prisoten strah in tudi nošenje mask je za nekatere velika pokora. Vendarle pa je čisto nekaj drugega biti dejansko navzoč pri sv. maši, skupaj z občestvom ali pa zgolj spremljati prenos sv. maše prek javnih občil. Jezus pravi, da tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu, je on sam v njihovi sredi (prim. Mt 18, 20). Ko smo torej ljudje odprti za stik z Bogom in ko iskreno iščemo Božjo bližino, pa naj bo to ob poslušanju Božje besede, ali pri sv. evharistiji, ali ko v zaupni molitvi povzdigujemo svojega duha, lahko začutimo, da smo ena sama Božja družina, ki jo je zbral vstali Jezus Kristus z namenom, da bi utrdil našo vero in nas naredil za svoje pričevalce.

Negotovost, ki je v teh razmerah neizbežna, nikakor pa ne sme biti povod, da bi čakali križem rok in ne bi ničesar naredili. Potrebno je biti buden, čuječ in aktiven. Bog nam daje svojega Sv. Duha, da nam pomaga iskati, razločevati, izbrati … da nam pomaga najti rešitve za konkretno situacijo v kateri smo se letos znašli.

Naj pastoralno leto spremlja Božji blagoslov, da bo prepoznavno po naših sadovih in ne le po naših besedah. Združimo se v molitvi, da zaupanje v Gospodovo moč premagamo situacijo v kateri smo se znašli!

 

POTEK VEROUKA V UČILNICI V OBDOBJU COVID-19         

V kolikor ne bo na državni ravni prišlo do kakšnih zaostritev ali omejitev, lahko v naši župniji izpeljemo redna tedenska srečanja / katehezo / veroučno uro, skozi vso veroučno leto. Zagotavljamo lahko vse pogoje, ki jih zahteva NIJZ in SŠK:

- otrok kateri kaže znake bolezni (vročina, kašelj, kiha, … ) naj ostane doma in skupaj s starši predela veroučno snov

- v primeru verouka na daljavo bo le ta ponovno potekal preko Zooma in aplikacije Padlet, kakor preteklo leto.

 

 

 VPIS VEROUČENCEV: na izbrani dan pridite vpisat svojega otroka            

SOBOTA:    18. 9. 2021 – pred večerno sveto mašo od 17.30 – 19.00;

NEDELJA:   19. 9. 2021 -  od 8.30 do 11.30 ure;

 

ZAČETEK VEROUKA:

 3. - 9. razred prične s katehezo v tretjem tednu septembra (16. in 17. 9. 2021; glej razrede po urniku);

 1. in 2. razred prične s katehezo v prvem tednu oktobra - SREDA 6. 10. 2021 (glej razrede po urniku);

RAZPORED URNIKA je na župnijski spletni strani in na oglasni deski pri vhodu v cerkev.

 

VPISNINA ZA VEROUK (enako kot preteklo leto):

Vpisnina je stvar vaše solidarnosti. Je vaš prostovoljni dar za pastoralno in materialno podporo župniji, za t.i. življenje župnije. Presodite po svoji vesti! TO NI PLAČILO VEROUKA ALI ŽUPNIKA!

Prispevek znaša:

 • 1. OTROK (20 €),
 • 2. OTROK (15 €),
 • 3. OTROK (0 €).

Ob vpisu otroka starši poravnate tudi stroške obveznega učnega gradiva. Učno gradivo ni potrebno kupiti, če ga ima kdo od vaših bližnjih, ne velja pa že izpolnjen (npr. delovni zvezek). Ker ne vemo, kaj se lahko tekom leta ponovno zgodi (npr. verouk na daljavo) moramo biti usklajeni z katehetskim uradom, ki bo na župnije pošiljal gradiva, zato bomo uporabljali naslednje učbenike:

1. razred

BOŽJI OTROK SEM – delovni zvezek.

11,00 €

SPRIČEVALO (za vseh devet let).

2,00 €

2. razred

JEZUS JE MOJ PRIJATELJ – delovni zvezek.

11,00 €

3. razred (prvoobhajanci)

KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ – delovni zvezek

11,00 €

4. razred

POT V SREČNO ŽIVLJENJE – učbenik

POT V SREČNO ŽIVLJENJE – DELOVNI ZVEZEK

8,50€

6,50€

5. razred

ZNAMENJA NA POTI K BOGU – učbenik

ZNAMENJA NA POTI K BOGU – delovni zvezek

8,50€

6,50€

6. razred

SKUPAJ V NOVI SVET – učbenik

SKUPAJ V NOVI SVET – delovni zvezek

8,50€

6,50€

7., 8. in 9. razred

PRIDI SVETI DUH - učbenik v pripravi na birmo, do birme - za tri veroučna leta

10,00 €

 

KATEHETI 2021 - 2022

Simona Napast – 1. in 2. razred

Dragica Cafuta - 3., 4., 5., 7., 8., 9. razred

Klemen Štavbar – diakon v župnijah Rače – Fram – 6. razred

 

ZAŽELJEN PROSTOVOLJNI LETNI PRISPEVEK ZA KATEHEZO VAŠIH OTROK:

30 € na veroučno leto, kar znese 3,00 € na mesec

To je dar za sodelovanje in vodenje katehez na veroučnih urah. Le-ta se ne daruje iz rednih nedeljskih nabirk, saj mnogo vernikov, ki ob nedeljah obiskuje svete maše več nima manjših otrok, ki bi obiskovali verouk. Redne nedeljske nabirke so namreč namenjene za sprotno vodenje župnije, zato bi bilo do darovalcev nepravično, denar porabljati za kritje teh stroškov kateheze vaših otrok. Verouk namreč sodi med izvenšolske in neobvezne dejavnosti – družinsko prostovoljne dejavnosti, za katero bodo veroučenci darovali prispevek v vrednosti 30 €.

STARŠI TA DAR ZA KATEHETINJI PORAVNATE OB VPISU OTROKA.

 

VEROUČNA URA:

Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred ali po veroučni uri kateheti NE ODGOVARJAMO, kakor tudi za imovino veroučencev (kolesa, dežniki, mobilni telefoni, …). Veroučenci k verouku prinesejo učbenik, delovni zvezek, zvezek, peresnico, copate. V veroučno učilnico ne nosijo hrane, pijače in mobilnih telefonov. Domače naloge pišejo in rišejo sami, kar pa ne pomeni, da jim starši ne smete pomagati.

 

OBISK SVETE MAŠE:

Sveta maša je vir in vrhunec življenja vsakega kristjana. Zato je lepo, zgledno in vzorno, da prihajate k sveti maši skupaj z otrokom kot družina. Liturgičnih listkov za preverjanje prisotnosti pri sveti maši ne bo. Katehet bo pri veroučni uri otroka vprašal ali se je udeležil nedeljske svete maše. Pri tem pričakujemo vašo ter otrokovo iskrenost.

 

ZANIMANJE STARŠEV GLEDE SODELOVANJA VEROUČENCA:

Starši vseh veroučencev ste vedno dobrodošli, da se oglasite pri katehetu, ki ima vašega otroka (pred in po verouku) in ga povprašate po njegovem sodelovanju in znanju.

 

VERSKI TISK ZA MLADE: MAVRICA IN #najst

Revija Mavrica je odlična vzpodbuda, ki bo otroke vsak mesec bogatila z dragocenimi vsebinami. V veliko pomoč  pri verski vzgoji bo tudi vašim staršem. Letna naročnina za 10 številk + Mavrični zabavnik je 44,90 EUR. Revija #najst je namenjena veroučencem 6., 7., 8., in 9. razreda in izide 6-krat na leto. Med mladimi postaja ta revija zelo priljubljena. Letna naročnina za 6 številk je 29, 40 EUR.

 

STARŠI!

 PRIJAVNICE, OD 2. DO 9. RAZREDA,

BODO V ŽUPNIJI  ŽE NATISNJENE IN IZPOLNJENE Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI KATERE POTREBUJEMO ZA VPIS VAŠEGA OTROKA V NOVO VEROUČNO LETO.

(Po potrebi boste ob vpisu dopolnili manjkajoče podatke ali popravili osebne spremembe,

ter prijavnico podpisali, s čimer soglašate, da se strinjate z objavljenimi pogoji)

 

PRIJAVNICE ZA 1. RAZRED OZIROMA PRVI VPIS (namenjene so tistim, ki do sedaj svojih otrok še niso imeli pri katehezi) SO VAM NA VOLJO NA NAŠI SPLETNI STRANI OZIROMA JO DOBITE  V ŽUPNIŠČU OB SAMEM VPISU KJER JO IZPOLNITE IN PODPIŠETE.

VSE PODATKE V ZVEZI Z VERONAUKOM 2021/22 NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI:

www.zupnija-race.rkc.si

                                                                                                                  

PRIJAVNICE ZA 1. RAZRED OZIROMA PRVI VPIS (namenjene so tistim, ki do sedaj svojih otrok še niso imeli pri katehezi).

Prosim, da jih izpolnjene prinesete na vpis

 URNIK  VEROUKA  2021 – 2022

 

URNIK  VEROUKA  2021 – 2022

 

RAZRED

 

 

SREDA

ČETRTEK

PETEK

 

 1. RAZRED

 

16.00 – 16.45

 (PRIPELJEJO STARŠI)

 

-

-

 

 1. RAZRED

 

16.55 – 17.40

 (PRIPELJEJO STARŠI)

 

-

-

 1. RAZRED

(prvoobhajanci)

-

15.50 – 16.35

(PRIPELJEJO STARŠI)

-

 

 1. RAZRED

 

-

15.00 – 15.45

(PRIPELJEJO STARŠI)

-

 

 1. RAZRED

 

-

14.15 – 15.00

-

 

 1. RAZRED

 

-

16.40 – 17.25

-

 1. RAZRED

-

-

14.05 – 14.50

 

 1. RAZRED

(bodoči birmanci)

 

-

-

15.00 – 15.45

 

 1. RAZRED

(bodoči birmanci)

 

-

-

15.00 – 15.45