OZNANILA ŽUPNIJE

1. POSTNA NEDELJA


SVETE MAŠE

Svete maše nadaljujemo z verniki, sicer z upoštevanjem pravil NIJZ-a in SŠK, tako je obisk vernikov pri sveti maši odvisen od kvadrature cerkve. V naši cerkvi je tako lahko prisotnih 6 oseb ali članov skupnega gospodinjstva. Verniki pa naj bodo ob obisku zdravi.

 


KRIŽEV POT

V postnem času bo KRIŽEV POT VSAK  PETEK:

- v Račah ob 17.30, nato sveta maša;

- v Framu ob 17.30 – molil ga bo Klemen Štavbar, mož in oče, pripravnik za stalnega diakona v naši župniji. Po križevem potu bo sledilo še besedno bogoslužje in obhajilo.

 


DAROVI ZA ŽUPNIJO

V času epidemije vas vabim da darujete za materialno oskrbo župnije v župnijski pisarni, ali pa nakažete vaš dar na naslednji bančni račun:

ŽUPNIJA RAČE, Ptujska cesta 6, 2327 Rače

TRR: SI56 1934 0500 8170 365

Namen: za cerkev

Koda namena: CHAR

Hvala Vam, dragi farani! Radi imejte svojo župnijo!

 


SVETA SPOVED

Cerkvena zapoved pravi, da smo se dolžni spovedati svojih grehov vsaj enkrat letno.

Zato vabljeni, da opravite POSTNO SPOVED. Za sveto spoved me pokličite in se dogovorimo glede ure, ali pristopite k sveti spovedi po tedenski večerni sveti maši.

 


VEROUK

V tednu pred nami nadaljujemo z rednim veroukom, ki bo kljub odprtju šol, do nadaljnjega še naprej na daljavo.

 


POSLOVILI SO SE

V preteklem tednu smo na pokopališču v Slivnici poslovili od:

+ ANTONA PUSTOSLEMŠKA (r. 1941) iz Rač

V GOSPODU JE ZASPAL:

+ AVGUŠTIN PIPENBAHER (r. 1940) iz Rač.

Od pokojnega se bomo poslovili

v tednu pred nami.

Molimo za naše drage rajne!

 


 

ARHIV