ŠTOLNINE in DAROVI

SKLEP 107. REDNE SEJE SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE
V ponedeljek, 4. junija 2018, je bila na Nadškofiji Ljubljana 107. redna seja Slovenske škofovske konference (SŠK). Škofje so na seji sprejeli naslednji sklep in izjavo:


PRIPOROČENE VIŠINE ŠTOLNIN IN DAROV – JULIJ 2018

ŠTOLNINE IN DAROVI


Slovenski škofje so na svoji 107. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je bila 4. junija 2018 v Ljubljani, potrdili štolnine in darove, ki začnejo veljati s 1. julijem 2018 v vseh škofijah v obeh metropolijah. V spodnji tabeli so objavljene priporočene višine štolnin in darov ob nekaterih pastoralnih, bogoslužnih in administrativnih dogodkih. V skladu s kan. 947 ZCP se morajo duhovniki izogibati vsakršnega videza trgovanja ali kupčevanja, ko gre za opravila, ki so našteta v tej tabeli. Upoštevajo naj tudi določilo kan. 945, § 2 in mašujejo po namenu vernikov v slabem socialnem in ekonomskem stanju, če niso prejeli nobenega daru oz. je bil dar manjši od predvidenega. Uvajamo enotni mašni dar v višini 20 evrov za vse vrste maš razen za gregorijanske maše. S tem pa so vse prejšnje razlike glede na vezane maše z ozirom na višino daru odpravljene. Priporočeni dar za birmovalca oz. voditelja slovesnosti, kot je zapisan, je v pomoč pri presoji glede daru. Vsak duhovnik lahko sam presodi v okviru velikosti župnije in svojih možnosti, da izroči dar.

msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik SŠK

Namen - EVROV – ŠTOLNINE in DAROVI – JULIJ 2018

Dar za mašo 20,00 €

Dar za geregorijanske maše 660,00 €

Dar za pridigo – ob mašnem daru 15,00 €

 

POROKA

Priprava poroke 25,00 €

Poročevalec (ki obenem pripravi poroko) 50,00 €

Cerkovnik 10,00 €

Organist 10,00 €

Ministrant 5,00 €

Taksa za spreglede 10,00 €

 

POGREB

Pokopovalec 50,00 €

Organist 10,00 €

Cerkovnik 10,00 €

Ministrant 5,00 €

Cerkev (če ni pušice) 15,00 €

Zvonjenje – zvonar (ne glede na število zvonov) 10,00 €

Električno zvonjenje (na dan) 10,00 €

 

BIRMA

Birmovalec 80,00 €

 

SLOVESNOST k mašnemu štipendiju

Voditelj slovesnosti 60,00 €

 

SPOVEDOVANJE

Vabljeni spovednik na uro spovedovanja 10,00 €

 

KATEHEZA

1 ura kateheze 10,00 €

 

VIZITACIJA

Kanonična vizitacija 80,00 €

Dekanova vizitacija 40,00 €

 

DRUGO

Novo predavanje 80,00 €

Ponovljeno predavanje 30,00 €

Strokovni ogled 40,00 €