Avtor: zurace Objavljeno: 23. 11. 2012

POTEK OBREDA SVETEGA KRSTA

KRST VAŠEGA OTROKA


SPREJEM OTROKA


Ko boste z otrokom stopili skozi cerkvena vrata, boste s tem izrazili svojo željo, da bi vi in vaš otrok zapustili svet greha in se odprli božjemu življenju, ki vam ga Bog podarja.

Dragi starši, na začetku krstnega obreda vas bo krstitelj vprašal:
»Kako bo (je) ime vašemu otroku«?


S tem, ko ste otroku dali ime:
- ste ga priznali za svojega,
- ga sprejeli takšnega, kot je,
- ste odločili, kako ga bodo klicali tudi drugi.


Otrok naj bi pri krstu dobil ime svetnika ali svetnice:
- ki se bo pred Bogom zavzemal za vašega otroka,
- ki ga bo otrok posnemal v svojem življenju.


Da boste lahko otroku pripovedovali o njegovem krstnem patronu, si poskrbite njegov življenjepis, v koledarju pa najdite dan, ko bo vaš otrok imel god.


Mislite, da bo vaš otrok z veseljem sprejel ime, ki ste mu ga dali? Bo ponosen nanj?


Bog nas pozna po imenu. Ve za nas. Zanj nismo le številka, ampak enkratna, oseba. Svetopisemski pisatelj polaga v božja usta naslednje besede:


»Nikar se ne boj, saj sem te poklical po imenu: Moj si!«.
Jezus je rekel: »Veselite se, ker so vaša imena zapisana v nebesih.«


Potem, ko boste povedali otrokovo ime, vas bo duhovnik vprašal:
Kaj želite od božje Cerkve za svojega otroka?


Odgovorili boste: Sveti krst –ali- Da bi bil krščen.


Ste že razmišljali in se pogovarjali o tem, kaj ta odgovor pomeni?


Želeti krst svojega otroka pomeni:
- slišati Božje vabilo, da otroka izročite v Božje roke, ga zaupate Bogu;
- zaupanjem in vero odgovoriti na to vabilo;
- biti pripravljen poglabljati svojo vero in skupaj z botri vzgajati otroka po krščanskih načelih.

S krstom bo namreč otrok postal kristjan:
- član družine vernih, ki z besedo in dejanjem izpovedujejo svojo vero v troedinega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha;
- Božjii otrok: brat Jezusa Kristusa, ki je tudi zanj daroval svoje življenje in mu tako zagotovil posebno Božjo naklonjenost in odprl vrata v srečno večnost;
- očiščen zla madeža izvirnega greha: greha, s katerim se človek rodi in ki ga ločuje od njegovega Boga.


Krstitelj vas bo nagovoril:
Dragi starši. Vi želite, da bi vaš otrok prejel sveti krst. Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate:
- da ga boste vzgajali v veri,
- da bo spolnjeval božje zapovedi
- in da bo ljubil Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?


Vaš odgovor: Se zavedamo.


Da se v svojih prizadevanjih ne bi počutili osamljeni, ste otroku izbrali botra.


Krstitelj bo nagovoril botra:
Spoštovani botri, ali ste pripravljeni pomagati staršem tega otroka pri spolnjevanju njihovih
dolžnosti?


Boter odgovori: Sem pripravljen.


Zakonik cerkvenega prava (čl. 874) določa, da je komu dovoljeno sprejeti službo botra je treba:

1. da ga izbere krščenec sam ali njegovi stari oziroma njihov namestnik, če pa teh ni, župnik ali krstitelj; biti mora sposoben in voljan opravljati to službo;
2. da je napolnil šestnajst let, razen če krajevni škof določi drugo starost ali iz upravičenega razloga župnik ali krstitelj sodi, da lahko dovoli izjemo;
3. da je katoličan, da je bil že pri birmi in pri obhajilu in da živi primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel;
4. da mu ni bila nobena cerkvena kazen zakonito naložena ali razglašena;
5. da ni krščencu oče ali mati.


Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti je lahko hkrati s katoliškim botrom samo priča krstu.


Dragi starši. Boter vam bo pomagal pri vzgoji otroka:
- s svojim zgledom bo otroku kazal kako naj živi;
- s svojo molitvijo bo podpiral njegova prizadevanja za dobro;
- z dobrim nasvetom pa mu pomagal pri odločitvah.


Boter bo pri krstu bo skupaj z vami izpovedal vero in odgovarjal na krstiteljeva vprašanja.


Mislite, da ste izbrali otroku pravega botra, dobro botro?


Kristus je živel, trpel, umrl in vstal tudi za vašega otroka. Kliče ga in vabi, da hodi za njim.

Krstitelj nadaljuje:
I., krščansko občestvo te sprejema z velikim veseljem. V imenu tega občestva te bom pokrižal z znamenjem našega Odrešenika Jezusa Kristusa; za menoj pa te bodo pokrižali tudi tvoji starši in botri.


Otroka molče pokriža najprej duhovnik. nato starši in botri.


Ko pokrižam sebe, izpovedujem svojo pripadnost Križanemu; se odpiram božjim darovom, ki jih je Kristus zaslužil s svojo smrtjo na križu; sprejemam svoje vsakdanje križe, da z njimi soodrešujem svet.
Ko pokrižam drugega, drugega izročam križanemu Kristusu; kličem nanj božji blagoslov, božjo naklonjenost in varstvo; mu želim vse dobro.
Križ se otroku na čelu ne bo poznal, v njegovi duši pa bo ostalo neizbrisno znamenje kristjana.

OPRAVILO BOŽJE BESEDE

Ne bi bilo krsta, ne vere, ne krščanskega življenja, če ne bi bilo Boga, ki nam govori in nas vabi, da mu prisluhnemo. Zato spada k obredu krsta tudi branje božje besede, zapisane v Svetem pismu. Kdor sprejema božjo besedo z odprtim srcem, bo v njej odkril sporočilo, ki je namenjeno njemu osebno.


Sveto pismo ni knjiga, ki bi ležala pozabljena na polici; Sveto pismo je knjiga, v kateri človek išče smernice za življenje, iz katerih se uči in moli. Pri obredu svetega krsta poslušamo en ali več odlomkov Svetega pisma. Na koncu prebranega odlomka nas bralec opozori, da smo poslušali božjo besedo.

Polni hvaležnosti vzkliknemo: Bogu hvala.


Po prebranem evangeliju, duhovnik reče: To je Kristusov evangelij.
Odgovorimo: Hvala tebi, Kristus.


V božji besedi je vsebovana tolikšna sila in moč, da je božja beseda za Cerkev opora in življenjska čilost, za otroke Cerkve trdnost vere, hrana duše ter čisti in neusahljivi studenec
duhovnega življenja (BR 21).


Jezus je rekel apostolom: »Pustite otročičke in ne branite jim priti k meni, ker takih je nebeško kraljestvo« (Mt 19,14).


Nato duhovnik zbrane k prošnjam za otroka, starše in za različne potrebe sveta.
Po vsaki prošnji rečemo: Prosimo te, usliši nas!

Duhovnik nato povabi navzoče k priporočilu svetnikom:
-Sveta božja mati Marija, prosi za nas.
-Sveti Jožef, prosi za nas.
-Sveti Janez Krstnik, prosi za nas.
-Sveti Peter in Pavel, prosita za nas.
-Lahko doda tudi imena drugih svetnikov, zlasti otrokovega zavetnika.

Nato moli:
Vsemogočni večni Bog, svojega Sina si poslal na svet, da bi nas rešil oblasti hudega duha, iztrgal iz teme in prestavil v čudovito luč svojega kraljestva. Zato te prosimo, očisti tega dečka (to deklico) madeža izvirnega greha in ga (jo) napravi za božje svetišče, v katerem naj prebiva Sveti Duh. Po Kristusu našemu Gospodu.
Vsi: Amen.


Preden otroka mazili s krstnim oljem, duhovnik v molitvi napove, kaj to dejanje pomeni:
Naj te utrdi moč Kristusa Odrešenika. Zato to mazilim z oljem zveličanja v imenu istega Kristusa, našega Gospoda, ki živi in kraljuje vekomaj.
Vsi: Amen.


Krstitelj mazili otroka na prsih s krstnim oljem, nato molče položi roko na otroka.
Olje je v vsakdanjem življenju hrana, ki daje moč; gorivo, ki daje toploto in svetlobo; zdravilo za zdravljenje ran; sredstvo, ki ščiti pred opeklinami. Nekoč so si rokoborci z njim natrli telo, da so se lažje izognili nasprotniku. Olje je pri krstu vidno znamenje nevidnega dogajanja, kajti Bog podeli otroku pri krstu moč, da bo mogel živeti po njegovih zapovedih in okrog sebe širiti veselje in radost, dobroto, usmiljenje in upanje. V svoji naklonjenosti ozdravlja otrokove rane, ki mu jih je pustil izvirni greh, in mu obljublja pomoč v borbi z zlom. Ko duhovnik položi roko na otroka, hoče s tem preprostim človeškim dejanjem na viden način pokazati, da Bog daje otroku svoje življenje. svojo moč, svojo milost in svetost, ko mu zagotavlja svoje varstvo. Podobno kot starši, ko otroka stisnete v svoj objem.


KRST


Sledi bistveni del krstnega obreda. Ker bo otrok krščen z vodo, jo duhovnik najprej + blagoslovi:
Naj pride, prosimo, Gospod, na to vodo po tvojem Sinu moč Svetega Duha, da bi vsi, ki so bili s Kristusom pokopani po krstu v smrt, z njim vstali v življenje. Po Kristusu, našem Gospodu.


Odgovorili boste: Amen.


Kristus pravi: «Kdor bo pil vodo, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem vrelec vode, ki žubori v večno življenje« (Jn 4, 13-14).


V vsakdanjem življenju pomeni voda življenje, kajti brez nje smo vsi zapisani smrti. Pomeni tudi smrt in uničenje, kar postane zlasti očitno ob poplavah. Z vodo odstranjujemo umazanijo in vzpostavljamo čistočo. Pri krstu nas voda opozarja, da Bog po njej daje krščencu novo, božje življenje, da ga očiščuje grehov. Stari, grešni človek, »utone« v krstni vodi, da potem iz nje vstane novi - božji otrok.
Ko krstitelj oblije otroka s krstno vodo, prejme otrok božje življenje, ki ga bo pozneje krepil z evharistijo. Vsak človek se mora od rojstva do smrti odločati med dobrim in slabim. Da se lahko odloči za dobro in zavrne slabo, potrebuje veliko notranjo moč.

Dragi starši in botri, vi ste poklicani in ste obljubili, da boste otroka vzgajali v veri in mu pomagali, da greh ne bo imel mesta v njegovem življenju, ampak le dobro. Zato ste povabljeni, da se skupaj z zbranim občestvom odpoveste grehu, zato vas bo krstitelj opozoril:

Krstitelj: Dragi starši in botri, po zakramentu krsta bo deček (deklica), ki ste ga (jo) prinesli, dobil(a) po božji ljubezni novo življenje iz vode in Svetega Duha. Vi pa si prizadevajte, da ga (jo) boste tako vzgajali v veri, da greh ne bo okužil njegovega (njenega) božjega življenja, ampak da bo to v njem (njen) vedno bolj rastlo. Če ste torej v moči svoje vere pripravljeni prevzeti to nalogo v zavesti svojega krsta, potem se odpovejte grehu in izpovejte vero v Jezusa Kristusa. To je vera Cerkve, ki v njej krščujemo otroke.

Nato vas bo krstitelj vprašal:
Krstitelj: Se odpoveste hudemu duhu? –ali- Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi božjih otrok?
Odgovorili boste: Se odpovem.


Krstitelj: Tudi njegovim delom? –ali- Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh?
Starši in botri: Se odpovem.


Krstitelj: In vsemu njegovemu napuhu? –ali- Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha?
Starši in botri: Se odpovem.


Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej invekomaj. Amen.


Krstitelj vas bo povabil, da skupaj z botri in zbranim občestvom trikrat izpoveste svojo vero. Povabljeni ste, da izpoveste vero v Boga Očeta in Sina in Svetega Duha.

To bo izpoved vaše osebne vere. Pred Bogom in zbranim občestvom boste priznali, da verujete; v tej vaši osebni veri bo krščen vaš otrok.


Zato je prav, da si v času priprave na otrokov krst postavite vprašanja:
- Kaj mi vera pomeni?
- Kakšno mesto ima v mojem življenju?
- Je dovoli trdna in globoka. da bom lahko otroka vodil po poti k Bogu?


Odgovori na vprašanja bodo usmerjali vaše življenje in življenje vašega otroka.


Krstitelj: Verujete v Boga. Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje?
Starši in botri: Verujem.


Krstitelj: Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v božji slavi?
Starši in botri: Verujem.


Krstitelj: Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje?
Starši in botri: Verujem.


Krstitelj: To je naša vera. To je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.


Sedaj vas bo, dragi starši in botri, krstitelj še enkrat vprašal, ali res želite, da bi bil vaš otrok krščen v veri, ki ste jo izpovedali. Še vedno je čas, da spremenite svojo odločitev.


Krstitelj: Hočete torej, da I. prejme krst v veri Cerkve, ki smo jo pravkar vsi izpovedali?
Starši in botri: Hočemo.


»Kdor bo veroval in bo krščen bo zveličan« (Mt 16.16)


Potem ko ste na duhovnikovo vprašanje odgovorili pritrdilno, sledi jedro krstnega obreda.


Otroka drži v naročju mati in/ali boter (botra), krstitelj pa ga oblije z vodo z besedami:

I. jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha

Duhovnik je krstil vašega otroka v Kristusovem imenu. Še več. Kristus sam ga je krstil, kajti drugi vatikanski koncil pravi, da takrat, »kadar kdo krščuje, Kristus sam krščuje« (B 7).


Otrok je že krščen, to pomeni, da je že:
- božji otrok,
- član skupnosti kristjanov,
- novi človek, kajti izbrisan mu je izvirni greh in podeljena mu je božja milost


Sad krsta ali krstna milost je bogata resničnost, ki vsebuje:
- odpuščanje izvirnega greha in vseh osebnih grehov;
- rojstvo k novemu življenju, s katerim človek postane posinovljenec Boga Očeta, ud Jezusa Kristusa in tempelj Svetega Duha.
- s tem se krščenec včlani v Cerkev, Kristusovo telo, in postane deležen Kristusovega duhovništva (Katekizem katoliške Cerkve).

Obredi, ki sledijo, so neke vrste dopolnilo in ponazorilo tega, kar krst pomeni.


Duhovnik mazili novokrščenca s sveto krizmo. Krizma je dišeče olje, ki ga blagoslovi škof na veliki četrtek pri krizmeni maši. Kakšen pomen ima pri krstu, pove molitev, ki jo moli duhovnik.


Krstitelj: Vsemogočni Bog. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, te je rešil greha, te prerodil iz vode in Svetega Duha in te pridružil svojemu ljudstvu. On te mazili z oljem odrešenja, da ostaneš ud Kristusa duhovnika, preroka in kralja za večno življenje.
Vsi: Amen.


Krstitelj položi na otroka belo oblačilo, ki so ga poskrbeli starši ali botri. Lahko je kos
belega blaga, obleka ali srajčka.


Krstitelj: l., postal(a) si nova stvar in oblekel(la) si Kristusa. To belo oblačilo naj ti bo v znamenje tega dostojanstva: nauki in zgledi tvojih sorodnikov pa naj te podpirajo, da ga boš brez madeža prinesel(la) v večno življenje.
Vsi: Amen.


Bela barva je znamenje čistosti, nedolžnosti, neomadeževanosti, pri krstu pa nas spominja, da je Bog po krstni vodi otroka očistil vse umazanije in je sedaj bel kot sneg. Starši in botri ste povabljeni, da otrokovo nedolžnost varujeteo bo pri prvem obhajilu oblekel belo obleko ali belo srajco, bo to spomin na dan krsta. Takrat se spomnite, kaj vam je rekel duhovnik, ko je pri krstu na otroka položil kos belega oblačila.


Potem bo krstitelj vzel velikonočno svečo in rekel: Sprejmite Kristusovo luč.

Sveča ima moč, da prežene temo, z njo pa tesnobo in strah. Je podoba človekovega življenja. Ko stenj prvič zagori, začne sveča podobno kot otrok ob rojstvu živeti. Plamen, ki je enkrat miren, drugič nemiren, nas spominja na dneve, ki minevajo brez pretresov in na trenutke, ko se zvijamo od telesne ali duševne stiske. Goreča sveča je vsak trenutek manjša, neizbežno se bliža koncu kakor je človek vsak dan bliže svoji smrti; z rojstvom se mu začnejo odštevati dnevi. Goreča sveča použiva sama sebe, kakor da jo oddana svetloba in toplota povsem izčrpata. Sveča umira, ko služi ljudem. S tem pa opominja človeka, naj ji bo podoben, naj širi v svet svetlobo upanja in toploto ljubezni, pa čeprav mu bo ta trud izpil zadnjo kapljo krvi.

V tem oziru je Kristus tako zelo podoben sveči, da je sveča postala simbol Kristusa, in sicer vstalega. Zato ob krstnem kamnu stoji velikonočna sveča, ki je med krstom prižgana. Ob njej starši prižgejo otrokovo svečo. S tem brez besed povedo, da verujejo, da otrokovo življenje prihaja od Boga, da je božji dar in da otrok prejme luč vere in upanja od Kristusa. S prižiganjem otrokove sveče pri velikonočni sveči izrazijo starši pripravljenost, da bodo storili vse, da bi bil Kristus tisti, ki bo razsvetljeval otrokovo življenjsko pot. Ta obred je vsakemu krščenemu opomin, da se kakor sveča po Kristusovem zgledu razdaja v službi bližnjemu.

Oče ob velikonočni sveči priţge otrokovo krstno svečo.

Krstitelj pa se bo obrnil na vas z besedami: Starši in botri, ohranite luč, ki vam je zaupana, da bo vaš otrok v Kristusovi luči varno hodil kot otrok luči, vztrajal v veri in šel z vsemi svetniki v nebesih prihajajočemu Gospodu naproti.

 

SKLEP OBREDA

Potem ko boste skupaj zmolili očenaš, bo krstitelj blagoslovil mater z otrokom, očeta in vse navzoče:


Krstitelj: Gospod, vsemogočni Bog, po svojem Sinu, rojenem iz Device Marije, razveseljuješ krščanske matere z upanjem na večno življenje, ki je zasvetilo njihovim otrokom. Blagoslovi mater tega dečka (deklice, ki se ti sedaj za svojega otroka zahvaljuje, naj te z njim vedno hvali v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Krstitelj: Gospod, vsemogočni Bog, daješ nam zemeljsko in nebeško življenje. Blagoslovi očeta tega dečka (te deklice); skupaj s svojo ženo naj mu (ji) bo z besedo in zgledom prva priča vere v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Krstitelj: Gospod, vsemogočni Bog, prerodil si nas iz vode in Svetega Duha za večno življenje. Blagoslovi obilno te svoje verne, da bi bili vedno in povsod živi udje tvojega ljudstva; vsem navzočim pa podeli svoj mir v Jezusu Kristusu, našemu Gospodu.
Vsi: Amen.


Krstitelj: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Vsi: Amen.


DRAGI STARŠI!


Neodgovorno bi bilo, če bi otroku življenje le podarili, ne bi ga pa sprejeli in obdali z ljubeznijo.
Prav tako bi bilo neodgovorno, če bi otroka sicer dali krstiti, nato pa ne bi poskrbeli, da bi odraščal v verskem ozračju družine.

Zato je krst otroka izziv za starše in otrokove krstne botre.


Pri krstnem obredu ste otroka pokrižali; pokrižajte ga zjutraj, ko vstane, in zvečer, ko gre spat. Tako ga boste položili v božje roke, zaupali božjemu varstvu.


Pri krstnem obredu ste pred Bogom in zbranim občestvom izpovedali vero in prevzeli odgovornost, da boste otroka vodili k Bogu, zato:
- mu pokažite lepoto stvarstva in mu pomagajte, da bo slavil Boga stvarnika;
- pripovedujte in razlagajte mu svetopisemske prilike in dogodke, da bo spoznal našega odrešenika Jezusa Kristusa in bo z veseljem sledil njegovemu zgledu;
- v molitvi kličite nanj darove Svetega Duha, da se bo razvil v človeka, ki ga bodo vsi spoštovali in cenili, da bo postal dober kristjan, ki bo nadvse ljubil Boga, svojega bližnjega pa kakor samega sebe.
 

 PRENESI PDF