Avtor: zurace Objavljeno: 13. 03. 2020

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

LITANIJE SVETEGA ROKA – zavetnik zoper kužne bolezni

Gospod, usmili se

Kristus, usmili se

Gospod, usmili se

 

Kristus, sliši nas

Kristus, usliši nas

 

Bog Oče nebeški, – usmili se nas.

Bog Sin, Odrešenik sveta

Bog Sveti Duh

Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas.

Sveta Jožef

Sveti …I.., zavetnik naše župnije

 

Sveti Rok, veliki Božji prijatelj

Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec

Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti

Sveti Rok, ljubitelje evangeljskega uboštva

Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine

Sveti Rok, dosleden v krepostih

Sveti Rok, pribežališče bolnikov

Sveti Rok, moč slabotnih

Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov

Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem

Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja

Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih

Sveti Rok, navdih zdravstvenim delavcem

Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih nalezljivih bolezni

Sveti Rok, obramba ob izbruhu epidemije hudih bolezni

Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik

Sveti Rok, tolažba umirajočim

 

-Mi grešniki, - prosimo te usliši nas.

-Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, usliši naše zaupne molitve

-Na priprošnjo svetega Roka nas varuj nalezljivih bolezni

-Na priprošnjo svetega Roka nam daj zdravilo za dušo in telo

-Na priprošnjo svetega Roka nam bodi tolažba v naših stiskah

-Na priprošnjo svetega Roka nam pomagaj zdržati v težavah in preizkušnjah

-Na priprošnjo svetega Roka nam utrdi zaupanje v tvojo previdnost

-Na priprošnjo svetega Roka nam daj milost iskrenega kesanja

-Na priprošnjo svetega Roka nam podeli moč za spreobrnjenje

-Na priprošnjo svetega Roka nas navdihuj za dela ljubezni do bližnjih

-Na priprošnjo svetega Roka naj napredujemo v dobrem

-Na priprošnjo svetega Roka naj živimo dosledno krščansko življenje

-Na priprošnjo svetega Roka nam podeli srečno zadnjo uro.

-Na priprošnjo svetega Roka, Gospod,  milostno usliši naše prošnje.

 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

 

Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni priprošnjik.

Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo.

Vsemogočni veči Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino.  Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen.

 

ROŽNI VENEC SVETEGA ROKA

 

Moli se kot običajni rožni venec (Apostolska vera, očenaš, 3x zdravamarija, 5 desetk), pri besedah 'tvojega telesa, Jezus' se doda:

 

1. ki nam poživi vero

2. ki nam utrdi upanje

3. ki nam vžgi ljubezen

 

1, ki naj nam na  priprošnjo svetega Roka da spoznati naše grehe.

2. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka podeli milost iskrenega kesanja

3. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka pomaga ljubiti Boga in bližnje

4. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka varuje kuge in vseh nalezljivih bolezni.

5. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka varuje nagle in neprevidene smrti.