Avtor: zurace Objavljeno: 23. 11. 2012

Priprava na sveto spoved

Postavimo se v Božjo pričujočnost. Zahvalimo se Bogu za prejete dobrote, prosimo ga, naj nam da spoznati naše napake in grehe in naj nam pomaga, da jih popravimo.

 

Pred sveto spovedjo premislim:

 

Ali grem vsaj enkrat na leto k spovedi ali pa menim, da nimam nobenega greha?

sem vestno opravil pokoro, ki sem jo dobil pri zadnji spovedi?

Kdaj sem bil nazadnje pri sveti spovedi?

Ali sem kakšen večji greh pozabil povedati?

Sem kakšen greh zavestno zamolčal?

Sem vestno opravil pokoro, ki mi je bila naložena pri zadnji spovedi?

Sem po svojih močeh povrnil škodo, ki sem jo povzročil s svojimi grehi?

Sem se trudil, da ne bi več grešil?

Sem se varoval tudi grešne priložnosti?

Kateri greh največkrat ponavljam in zakaj?

Sem se morda na kak greh že navadil?

Sem se trudil za rast v duhovnem življenju?

Na kaj bom moral biti v prihodnje posebej pozoren?

V čem je moj trdni sklep o poboljšanju?