Avtor: zurace Objavljeno: 2. 06. 2020

Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19
2.6.2020, Slovenija

 Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19

Slovenski škofje ordinariji smo na 119. redni seji Slovenske škofovske konference(SŠK), ki je potekala 1. junija 2020 v Ljubljani, sprejeli nove ukrepe na področju ustavno zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi ter se odločili za dodatno sproščanje preventivnih ukrepov pri javnem bogoslužju v cerkvah. Nova navodila veljajo od torka, 2. junija 2020, do preklica.

Ob  upoštevanju  državnih  predpisov  in  predhodni  seznanitvi pristojnihdržavnih ustanov določamo naslednje:

 

 SVETA MAŠA

 Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:

Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov.

Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask.

Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru izrazi s poklonom ali pogledom.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Priporoča se, da ima delivec obhajila pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medosebno razdaljo.

Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezni, ne sme javno maševati.

Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Priporoča se, da tisti, ki pobira darove vernikov, nosi masko.

 

DUHOVNIKI NAJ PRENEHAJO PRENAŠATI SVETE MAŠE PO SPLETU. V VELJAVI OSTANEJO PRENOSI SVETIH MAŠ PO TELEVIZIJI IN RADIU, KI SO NAMENJENI STAREJŠIM IN BOLNIM.

 

ZAKRAMENT SVETE SPOVEDI

Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija). Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oziroma izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra.

SPOVEDOVANJE   PO   TELEFONU   IN   PO   SPLETU   JE   IZRECNO PREPOVEDANO, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

 

OBHAJANJE ZAKRAMENTOV KRSTA, PRVEGA OBHAJILA, BIRME, POROKE IN BOLNIŠKEGA MAZILJENJA

Za obhajanje ZAKRAMENTA SVETEGA KRSTA veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Pred krstom in po njem si mora krščevalec razkužiti roke.

Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je MOGOČE PODELITI ZAKRAMENT PRVEGA SVETEGA OBHAJILA. Za otroke, ki še niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas oziroma kot določi župnik. Število prvoobhajancev je odvisno od velikosti cerkve in števila predvidenih vernikov, ki se bodo udeležili prvega svetega obhajila.

OBHAJANJE ZAKRAMENTA SVETE BIRME je dovoljeno z upoštevanjem navodil, kakor veljajo za sveto mašo. Kjer je potrebno, bodo nove termine birm posamezne škofije uskladile z župniki. Birmanci morajo imeti vsaj tri  neposredna srečanja  s katehetom,  opraviti  devetdnevnico in srečanje z birmovalcem. Duhovnik za birmovalca pripravi manjšo posodo z razkužilom oziroma alkoholne robčke. Namesto pozdrava miru je priklon.

Za OBHAJANJE  ZAKRAMENTA  SVETEGA  ZAKONA  VELJAJO  enaki pogoji kot za sveto mašo.

OBHAJANJE BOLNIŠKEGA MAZILJENJA je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Duhovnik, ki obišče bolnika na domu, naj nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

 

POGREBI

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov.

 

KATEHEZA, PASTORALNA IN ŽUPNIJSKA SREČANJA, ORATORIJI IN ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI

Verouk se začne izvajati vzporedno s poukom v osnovni šoli. Pri  verouku veljajo enaka zdravstvena navodila, kot veljajo v šolah.

 

POLETNI ORATORIJI IN POČITNIŠKO DRUŽENJE oziroma delavnice lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

Župnijske slovesnosti potekajo ob upoštevanju določil, kot veljajo za sveto mašo.

 

KARITAS -  KATOLIŠKE KARITATIVNE USTANOVE

Katoliške karitativne ustanove nadaljujejo svoje delo in poslanstvo pomoči v enakem obsegu ob upoštevanju državnih navodil ter že sprejetih varnostnih ukrepih.

 

BOGOSLUŽNI IN DRUGI CERKVENI PROSTORI

V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod pogoji, ki veljajo za udeležbo pri sveti maši. Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke.

Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so lahko odprti za obiskovalce pod naslednjimi pogoji: v pisarni je samo en obiskovalec, ki mora ohranjati razdaljo.

 

SPLOŠNA PRIPOROČILA

 

Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije.

SPREJETI UKREPI VELJAJO DO PREKLICA. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih ter v krajši obliki na oglasnih deskah.

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje