Avtor: zurace Objavljeno: 31. 07. 2021

OZNANILA ŽUPNIJE
18. NAVADNA NEDELJA

SVETE MAŠE nadaljujemo z verniki. V cerkvi v Framu in v cerkvi v Račah je dovoljeno do 100 oseb ali članov skupnega gospodinjstva, upoštevati je pa treba 1,5 m razdalje, nošnjo mask in razkuževanje.

 

 


1. četrtek, 1. petek in 1. sobota

Pred nami so prvi četrtek, prvi petek in prva sobota meseca avgusta.

Na prvi četrtek bomo po sveti maši v Framu pred Najsvetejšim molili za nove duhovne poklice.

 Na prvi petek bomo pri sveti maši v Račah z litanijami počastili »Srce Jezusovo«.

Bolne bom obiskoval tudi v tednu po 1. petku

Na prvo soboto bomo v Račah pred izpostavljenim Najsvetejšim nebeško mater Marijo prosili za blagoslov naših družin.

 


DAR ZA MIVO 2021

Od današnje nedelje naprej, pa vse do misijonske nedelje pričnemo z zbiranjem darov za MIVO (Misijonska pisarna Slovenije), s katero omogočimo slovenskim misijonarjem nakup vozil za njihovo delovanje. Svoj dar za srečno prevožene kilometre lahko oddate po svetih mašah. Kdor še nima, lahko dobi blagoslovljeno nalepko Miva, katero si nalepite na svoje prevozno sredstvo ter podobico Sv. Krištofa z molitvijo za varno vožnjo v prometu. V imenu slovenskih misijonarjev se Vam zahvaljujem za darovane darove in Vam želim na priprošnjo sv. Krištofa varno in srečno vožnjo na vseh poteh vašega življenja.

 


PRI SV. NEŽI – BLAGOSLOV VINOGRADOV IN KLOPOTCEV

Ta bo v soboto, 07.08.2021, ob 17.00, v vinogradu pri cerkvici Sv. Neži v Framu. To praznovanje z blagoslovom, kulturnim programom in pogostitvijo pripravlja Vinogradniško društvo občine Rače – Fram. Vinogradniki ter ostali verniki vabljeni.

 


NOVA OKNA NA ŽUPNIJSKEM OBJEKTU V RAČAH

Vabljeni k darovanju za nova okna v pastoralnih in kletnih prostorih v Račah. Okvirni predračun je okrog 10.000 EUR. Darujete lahko v župnišču ali na račun:

SI56 1934 0500 8170 365, SKLIC 00 2021, NAMEN: OKNA

Hvala že vnaprej za vsa sredstva in vso pomoč!

Sodelavci ŽPGS Rače in žpk

 


KRSTILI SMO

Zakrament svetega krsta je v župnijski cerkvi v Račah prejela:

PIA PRAZNIK iz Zgornje Gorice.

Staršem čestitamo!

 


POSLOVILI SO SE

V preteklem tednu smo na pokopališču Pobrežje poslovili od:

+ PETRA DUHA (r. 1950) iz Ješence.

Žalujočim izrekamo iskreno sožalje in molimo za mir in pokoj duš naših dragih rajnih!