Avtor: zurace Objavljeno: 11. 09. 2021

OZNANILA ŽUPNIJE
24. NAVADNA NEDELJA

DAR ZA MIVO 2021

Nadaljujemo z zbiranjem darov za MIVO. Svoj dar za srečno prevožene kilometre lahko do misijonske nedelje oddate po svetih mašah.

 


STIČNA MLADIH

V soboto, 18. septembra 2021, bo v Stični že 40. festival mladih. Štirideset let omenjeni festival vzgaja, utrjuje v veri in spodbuja generacije mladih. Geslo srečanja je »Utrdi moje korake!« Potrebna je prijava preko spletne strani Stične mladih(sticna.net), ker je letos omejeno število udeležencev.

 

 


KARITAS: ZA SRCE AFRIKE

Slovenska karitas je na praznik Marijinega vnebovzetja letos začela s 16. dobrodelno akcjo Za srce Afrike in 12. akcijo Z delom do dostojnega življenja, nadaljuje pa tudi z akcijo Kupim kozo. Akcija KUPIM KOZO je možnost za podporo revnih družin v Afriki, ko z nakupom koze za 20 EUR družini omogočite več hrane in zaslužek, saj imajo s tem gnojilo in pridelajo več zelenjave, mleko, prirast kozličkov pa lahko prodajo na trgu in s tem nekaj zaslužijo.

Darovalci lahko dar Za Srce Afrike prispevate na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: 2127 namen: Za srce Afrike, v cerkvi pa lahko vzamete tudi zloženke z položnicami.

 


RAČE - NOVA OKNA NA ŽUPNIJSKEM OBJEKTU

Vabljeni k darovanju za nova okna v pastoralnih in kletnih prostorih v Račah. Okvirni predračun je okrog 10.000 EUR. Darujete lahko v župnišču ali na račun:

SI56 1934 0500 8170 365,

SKLIC 00 2021

NAMEN: OKNA

Hvala že vnaprej za darove in vso pomoč!

Sodelavci ŽPGS Rače in žpk

 


RAČE - VEROUK

Z novim veroučnim letom od 3. do 9. razreda bomo pričeli od četrtka, 16. 9. 2021. Z veroukom za 1. in 2. razred bomo pričeli v sredo, 6. 10. 2021.

Urnik verouka za vse razrede, bo nastavljen in razporejen, kakor vsa leta do sedaj – na oglasni deski in internetni strani.

VPIS k verouku za vse veroučence (1. do 8. razred) bo:

1.  v SOBOTO, 18. 9. 2021: pred večerno  sv. mašo od 17.30 – 19.00

2. v NEDELJO, 19. 9. 2021: od 8.30 do 11.30 ure

Vse  ostale informacije (KATEHETSKO PISMO) glede  vpisa in novega veroučnega leta najdete na župnijski internetni strani:

www.zupnija-race.rkc.si

 


KRSTILI SMO

Zakrament svetega krsta je v Račah prejela:

ULA PIKL-PRIDIGAR iz Rač.

Staršem čestitamo!

 


SVETI ZAKON

Zakrament svetega zakona sta v cerkvi v Račah sklenila

RENE HORVAT

IN

MAJA POTOČNIK

iz Rač.

Novoporočencema čestitamo!