SVETE MAŠE TA TEDEN

SVETE MAŠE

Župnija  Sv. Ane – Fram in Župnija Sv.  Jožefa Delavca - Rače

SVETE MAŠE Z NAVZOČNOSTJO VERNIKOV IN UPOŠTEVANJEM NAVODIL SŠK

18. NAVADNA NEDELJA

1. avgust 2021

RAČE: 7.30 -  za žive in rajne župljane župnij Fram in Rače

FRAM: 9.00 – za + Marijo Potočnik (305)

RAČE: 10.15 – za + Stanka Dobnika in dvojne starše (1188)

PONEDELJEK

2. avgust 2021

Evzebij, škof

RAČE: 19.00 – za + Branka Jereba (1216)

TOREK

3. avgust 2021

Lidija, svetopisemska žena

FRAM: 19.00 za + Hildo Domadenik (193)

SREDA

4. avgust 2021

Janez Vianej, duhovnik

RAČE: 19.00 za + Franca Gorinška (1269)

1. ČETRTEK

5. avgust 2021

Marija Snežna

FRAM: 19.00  – za + Marjana Goriška - obletna (462)

1. PETEK

6. avgust 2021

Jezusova spremenitev

na gori

RAČE: 19.00  za nove duhovne poklice (1111)

1. SOBOTA

7. avgust 2021

Dominik, ust. dominikancev

17.00 – SV. NEŽA  – blagoslov vinogradov in klopotcev

FRAM: 18.00  – za + v družinah Štern in Podbojec (461)

RAČE: 19.00 za + Mirana Faleža (1226)

19. NAVADNA 1.NEDELJA

8. avgust 2021

RAČE: 7.30 -  za žive in rajne župljane župnij Fram in Rače

FRAM: 9.00 – za + Jožeta Lunežnika - obletna (459)

RAČE: 10.15 – za + starše Šmintič, Dukarič in + sorodnike (1252)