SVETE MAŠE TA TEDEN

SVETE MAŠE

Župnija  Sv.  Jožefa Delavca - Rače

MAŠEVANJE JE Z NAVZOČNOSTJO VERNIKOV IN UPOŠTEVANJEM NAVODIL SŠK

2. NAVADNA NEDELJA

17. januar 2021

RAČE: 7.30 - za žive in rajne župljane župnij Fram in Rače

FRAM: 9.00 - za + Štefana Moma (202)

RAČE: 10.15 - za + Zvonka Grila - obletna (1077)

PONEDELJEK

18. januar 2021

Marjeta Ogrska, redovnica

RAČE: 18.00 - za + Štefana Vargo - obletna (1116)

TOREK

19. januar 2021

Makarij, opat

FRAM: 18.00 - za + Ota Turnerja (362)

SREDA

20. januar 2021

Fabijan in Boštjan, mučenca

RAČE: 18.00 - za zdravje (1118)

ČETRTEK

21. januar 2021

Neža, mučenka

FRAM: 18.00 - za + Stanislava Hojnika (291)

PETEK

22. januar 2021

Vincencij, mučenec

RAČE: 18.00 po namenu darovalca (1086)

SOBOTA

23. januar 2021

Henrik, duhovnik

RAČE: 18.00 - za + Štefko Hrvatič (1078)

3. NAVADNA NEDELJA

24. januar 2021

NEDELJA

SVETEGA PISMA

RAČE: 7.30 - za žive in rajne župljane župnij Fram in Rače

FRAM: 9.00 - za + Marijo Lunežnik (325)

RAČE: 10.15 - za + v rodbinah Premzl in Granda (1088)