Avtor: zurace Objavljeno: 30. 08. 2015

SPLOŠNE MOLITVE IN OBRAZCI

1.  Sklop: SPLOŠNE  MOLITVE

 

1. V IMENU OČETA in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

2.  OČE NAŠ, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. – Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

 

3. ZDRAVA, MARIJA, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. – Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

 

4. SLAVA OČETU in Sinu in Svetemu Duhu,  - kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

 

5. VERUJEM v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. – In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; - ki je bil spočet od Svetega Duha, roje iz Marije Device;  trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; - šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; - šel v nebesa; sedi na desnici Boga četa vsemogočnega,  - od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. – Verujem v Svetega Duha; - sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; - odpuščanje grehov; - naše vstajenje in večjo življenje. Amen.

 

6. SVETI ANGEL, varuh moj, bodi vedno ti z menoj; stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.

 

7. TEBE LJUBIM STVARNIK MOJ, ti si ohranil me nocoj; tebi delo posvetim, dušo in telo izročim.  – O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

 

8. O JEZUS, BLAGOSLOVI ME, odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje. – Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim; in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. -Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale.

 

9. MOJ BOG, ŽAL MI JE, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagam mi s svojo milostjo. Amen.

 

10. JEZUS, VERUJEM V TE; Jezus, upam v te; Jezus ljubim te nad vse. – Jezus tebi živim, Jezus tebi umrjem; Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

11. DUŠA KRISTUSOVA, POSVETI ME. – Telo Kristusovo, zveličaj me. – Kri Kristusova, napoji me. – Voda strani Kristusove, operi me. – Trpljenje Kristusovo, utrdi me. O dobri Jezus, usliši me. - V svoje rane, sprejmi me. – Od tebe se ločiti ne pusti me. – Pred hudim sovražnikom brani me. – Ob uri moje smrti pokliči me – in k tebi priti pusti me ,- da bom s tvojimi svetniki hvalil te – na vekov veke. Amen.

 

12. O GOSPA MOJA, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

 

13. POD TVOJE VARSTVO PRIBEŽIMO, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč teši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom na spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!

 

14. ANGEL GOSPODOV je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija. –Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija. – In Beseda je človek postala in med nami prebivala. Zdrava Marija.

 

15. MOLITEV PRED JEDJO: gospod, blagoslovi nas in te darove, ki jih bomo po tvoji dobroti prejeli. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

16. MOLITEV PO JEDI: Zahvaljujemo se ti, vsemogočni Bog, za tvoje dobrote, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

 

17. VESELI DEL ROŽNEGA VENCA: 1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela; 2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila; 3. ki si ga Devica rodila; 4. ki si ga Devica v templju darovala; 5. ki si ga Devica v templju našla.

 

18. SVETI DEL ROŽNEGA VENCA: 1. ki je bil krščen v Jordanu; 2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež; 3. ki je oznanjal božje kraljestvo; 4. ki je na gori razodel svoje veličastvo; 5. ki je postavil sveto evharistijo.

 

19. ŽALOSTNI DEL ROŽNEGA VENCA: 1. ki je za nas krvavi pot potil; 2. ki je za nas bičan bil; 3. ki je za nas s trnjem kronan bil; 4. ki je za nas težki križ nesel; 5. ki je za nas križan bil.

 

20. ČASTITLJIVI DEL ROŽNEGA VENCA: 1. ki je od mrtvih vstal; 2. ki je v nebesa šel; 3. ki je Svetega Duha poslal; 4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel; 5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

 

21. SEDEM ZAKRAMENTOV: 1. sveti krst, 2. sveta birma, 3. sveta evharistija, 4. sveta pokora, 5. sveto bolniško maziljenje, 6. sveto mašniško posvečenje, 7. sveti zakon.

 

22. DESET BOŽJI ZAPOVEDI: 1. Veruj v enega Boga. 2. Ne skruni Božjega imen. 3. Posvečuj Gospodov dan. 4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. 5 Ne ubiraj. 6. Ne nečistuj. 7. Ne kradi. 8. Ne pričaj po krivem. 9. Ne želi svojega bližnjega žene. 10. Ne želi svojega bližnjega blaga.

 

23. PET CERKVENIH ZAPOVEDI: 1. Posvečuj zapovedane praznike. 2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. 3. Posti se zapovedane postne dni. 4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto Rešnje Telo. 5. Sklepaj zakon po cerkvenih določbah.

 

24. ŠEST RESNIC: 1. da je Bog. 2. da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje; 3. da so tri Božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh; 4. da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal; 5. da je človeška duša neumrljiva; 6. da je milost božja za zveličanje potrebna.

 

25. DUHOVNA DELA USMILJENJA so: grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi.

 

26. TELESNA DELA USMILJENJA: lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati.

 

27. GLAVNI GREHI: 1. napuh, 2. lakomnost, 3. nečistost, 4. nevoščljivost, 5. požrešnost, 6. jeza, 7. lenoba.

 

28. JEZUSOVI BLAGRI:

-  Blagor ubogim v duhu, ker je njihovo beneško kraljestvo.

– Blagor žalostni, ker bodo potolaženi.

– Blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali.

– Blagor lačnim in žejnim pravice, ker bodo nasičeni.

-  Blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo postali Božji otroci.

– Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjanji, ker je njihovo nebeško kraljestvo.

– Blagor vam, kadar vsa bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse grdo o vas lažnivo govorili. Veselite se in vriskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko.

 

29. OBNOVITEV KRSTNIH OBLJUB (voditelj vpraša, navzoči odgovarjajo):

- Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božji otrok? Se odpovem.

– Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh? Se odpovem.

– Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha? Se odpovem.

– Verujete v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? Verujem.

– Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil roje iz Device Svetega duha, s sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje? Verujem.

To je naša vera. To je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

 

2.  Sklop: MAŠNE MOLITVE

 

1. VSEMOGOČNEMU BOGU IN VAM,BRATJE IN SESTRE, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, ve angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

 

3.   SLAVA:

SLAVA BOGU NA VIŠAVAH in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. – Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. – Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,Gospod Bog,Jagnje božje, Sin Očetov. Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. – Zakaj edino ti si Sveti ,edino ti Gospod, edino ti Najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga Očeta. Amen.

 

4.   VERA:

VERUJEM V ENEGA BOGA, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. – In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega; ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga,luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. – In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, od Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi. In bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca. – In v Svetega duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina;ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih. In v eno sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. – Priznavam en krsti v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja  v prihodnjem veku. Amen.

 

4. NAJ SPREJME Gospod daritve iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

 

5. SVET, SVET, SVETI SI TI GOSPOD, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. – Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah.

 

6a. Tvojo smrt oznanjamo, gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
 

6b.  Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.


6c.  Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križen in vstajenjem odrešil.

 

7. GOSPOD, NISEM VREDEN, da  prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

 

 

3. sklop:  SPOVEDNE MOLITVE

 

·        Duhovnik me pozdravi: Hvaljen Jezus!

·        Pokrižam se: V imenu Očeta,…

·        Po duhovnikovi molitvi odgovorim: Amen.

·        Nato rečem:

-         Zadnjič sem bil pri sveti spovedi  pred…

-         Moji grehi so…

-         Moj Jezus, usmiljenje!

-         Preden obudim kesanje, mi duhovnik naloži primerno pokoro, ki jo opravim po spovedi. Nato molim: - Moj Bog, žal mi je, da sem grešil…

·        Po odvezi odgovorim: Amen.

·        Duhovnik moli: Zahvaljujemo se Gospodu, ker je dober.

·        Odgovorim: Vekomaj traja njegova dobrota.

·        Duhovnik reče: Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru.

·        Odgovorim: Bogu hvala.

 

PRENOS MOLITEV

WORD datoteka

PDF DATOTEKA