Avtor: zurace Objavljeno: 3. 08. 2016

Pater Marko Ivan Rupnik in center Aletti

 

Pater Rupnik se je rodil 28. novembra 1954 v Zadlogu pri Črnem Vrhu nad Idrijo. Leta 1973 je vstopil v Družbo Jezusovo. V Ljubljani je študiral filozofijo, potem pa se je leta 1977 vpisal na likovno akademijo v Rimu. Sledil je študij teologije na Papeški univerzi Gregorijani v Rimu. Leta 1985 je bil posvečen v duhovnika in istega leta začel specializacijo iz misijologije, prav tako na Gregorijani. Od leta 1987 do 1991 je živel v Gorici, v jezuitskem centru »Stella Matutina«, kjer je deloval predvsem med mladimi. Leta 1991 je pod mentorstvom p. Špidlika dosegel doktorski naslov na Fakulteti za misijologijo na Gregorijani, in sicer z disertacijo: Teološko-misijonski pomen umetnosti v esejih Vjačeslava Ivanoviča Ivanova.

Od leta 1991 živi in dela v Rimu kot direktor Centra Aletti. Vrsto let je poučeval na Papeškem vzhodnem inštitutu, na Papeški univerzi Gregorijani in na Papeškem bogoslužnem inštitutu sv. Anzelm. Predavanja in seminarje ima še na mnogih drugih evropskih akademskih inštitutih. Od leta 1995 vodi tudi Atelje duhovne umetnosti Centra Aletti. Od leta 1999 je svetovalec Papeškega sveta za kulturo.

Leta 2000 je za mozaično poslikavo kapele Odrešenikove matere (papeška kapela) prejel Prešernovo nagrado.

Leta 2002 je od tedanjega predsednika države, prejel »Častni znak svobode Republike Slovenije« za prepoznavnost slovenske likovne umetnosti v svetu. Leta 2003 je za svoje umetniško delovanje v Evropi prejel mednarodno nagrado »Beato Angelico« za Evropo. Poleg umetniškega in teološkega dela se ves čas posveča tudi pastoralnemu delu, predvsem kot voditelj številnih tečajev in duhovnih vaj.

Knjige patra Rupnika v slovenskem jeziku: V plamenih gorečega grma, Ljubljana 1995; Božične pridige, Koper 1998 (več avtorjev); Vrgel se mu je v objem, Koper 1999; Brate iščem, Koper 2000; Reči človek, Koper 2001; Razločevanje. Prvi del: Doseči okušanje Boga, Ljubljana 2001; Razločevanje. Drugi del: Kako ostati s Kristusom, Ljubljana 2002; Pričevanje svetih ikon, Koper 2002 (več avtorjev); Barve prosojnosti, Koper 2003; Spraševanje vesti. Da bi živeli kot odrešeni, Ljubljana 2004; Pri mizi v Betaniji, Ljubljana 2005; Boguljubove povesti, Koper-Ljubljana 2007; Pot krščanske poklicanosti, Ljubljana 2008; "Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli", Koper 2009; Mozaiki Božje Matere, Koper 2009.

 


Center Aletti

Družba Jezusova (DJ) je leta 1992 na pobudo svetega očeta Janeza Pavla II. odprla Študijsko raziskovalni center “Ezio Aletti”, ki naj bi pomagal krščanskim izobražencem iz Srednje in Vzhodne Evrope. V začetku 90-ih let je bilo mogoče najti veliko znamenj, ki so dajala upanje za novo duhovno in kulturno podobo Evrope, ki bi končno spet odkrila svojo celovitost. Center Aletti je prejel nalogo, da postane prostor srečevanja, v katerem bi se pletla medsebojna razmerja med kristjani z vzhoda in zahoda. Izoblikoval se je poseben slog življenja in delovanja Centra Aletti, ki daje prednost “medsebojnim odnosom” in tako vključuje študij, raziskovanja in razmišljanja v življenje, kajti življenje in resnica se pretakata prav preko srečanj in odnosov med ljudmi. Zdi se, da ni nič bolj ranjenega kot prav vizija človeka samega in da so prav medosebni odnosi nekaj najtežjega. Gre torej zato, da bi spodbujali takšno duhovnost, kjer bodo vera, misel in življenje rasli na organski, celostni način znotraj konkretnih Cerkva. Dejavnost Centra Aletti se je izoblikovala predvsem na štirih področjih: gostovanje krščanskih izobražencev (več kot 1000 gostov); predavanja, simpoziji, tečaji in lectio divine, duhovne obnove in duhovne vaje; založba Lipa (z več kot 100 knjigami v italijanščini, od katerih je narejenih že več kot 200 prevodov v različne tuje jezike); atelje duhovne umetnosti (leta 1999 je zaključil mozaično poslikavo kapele Odrešenikove Matere v Apostolski palači v Vatikanu, v naslednjih letih pa še številna druga umetniška dela v različnih liturgičnih prostorih).

V teh letih se je utrdila identiteta poslanstva Centra Aletti, ga dokončno vključilo v pravno ureditev znotraj Družbe Jezusove ter ga živo povezalo s Svetim sedežem v služenju vesoljni Cerkvi. V tem času smo bili deležni veliko Gospodove milosti, za kar smo neizmerno hvaležni Bogu, predstojnikom in prijateljem. Po globokem razmisleku smo prišli do spoznanja, da je zato, da bi dosegli večjo stabilnost našega poslanstva in da bi se naša dejavnost lahko nadaljevala, potrebno ustanoviti fundacijo, ki bi to dejavnost podprla. Tako je prišlo do Ustanove Center Aletti, katere edini cilj je spodbujati in razvijati dejavnosti Centra Aletti. Naše življenje tukaj je, kot nekateri dobro veste, zelo razgibano in polno aktivnosti. Čutimo milost, da lahko delamo z veseljem in navdušenjem, in ker ste nas mnogi pogosto prosili, naj najdemo način, da bi tudi z vami delili nekatere posebne trenutke življenja v Centru Aletti, je nastal tudi list »Prijatelji Centra Aletti«.

 


Ekipa Centra Aletti

Center Aletti vodi ekipa jezuitov in sester. Člani ekipe so strokovnjaki za vzhodno teologijo in druge teološke veje, ki so v pomoč pri dejavnosti in teološko-duhovni refleksiji Centra.

 


Dejavnost Centra Aletti

V Centru se študijsko raziskovanje prepleta z duhovnostjo, z apostolatom in s praktičnimi vidiki vsakdanjega življenja. V medsebojnem srečevanju ljudi in Cerkva, v iskanju navdiha v izročilih in v izzivih sodobnosti se uteleša teologija, ki je prevedena v pastoralno delo, in pastoralno delo, ki se steka v refleksijo. Umetniško ustvarjanje pripomore k oblikovanju in pospeševanju metodologije, pri kateri teologija, duhovnost, bogoslužje in kultura tvorijo en sam organizem.

 


Področja dejavnosti centra Aletti:

- Sodelovanje z gosti – študijskimi raziskovalci in umetniki -, ki določen čas bivajo in delajo v Centru Aletti.

- Tečaji formacije, duhovne vaje, seminarji in simpoziji, ki jih Center Aletti organizira v Rimu ali drugod v sodelovanju z drugimi institucijami. V luči vzhodnega in zahodnega izročila Center obravnava predvsem naslednje tematike: duhovnost in formacija, teologija v dialogu s sodobno kulturo, umetnost in bogoslužje.

- Atelje duhovne umetnosti je okolje, v katerem se umetnost in vera srečujeta v samem umetniškem ustvarjanju, pri čemer gre – tako teoretično kot praktično – za poglabljanje odnosa med umetnostjo in bogoslužnim prostorom. Atelje namreč ustvarja mozaične poslikave za bogoslužne prostore.

- Knjižne izdaje v založbi Lipa, ki je podpora dejavnosti Centra Aletti. Knjige, ki so dozorele v šoli Centra, označuje bivanjski pristop k zakladom krščanskega Vzhoda in Zahoda, tako da lahko nagovorijo tiste, ki iščejo duhovno hrano. Mnoge knjige založbe Lipa so prevedene v številne jezike, med drugim tudi v slovenščino.

Če želite prebrati več o centru Aletti, potem sledite tej povezavi.