Avtor: zurace Objavljeno: 31. 08. 2016

CERKVENA ZAROKA

Čas zaroke je čas, ko se par intenzivno pripravlja na poroko, pri tem pa medse povabi Boga in njegovo milost. Je obenem čas rasti, odgovornosti in milosti. Cerkvena zaroka je zakramental, in pomeni obred, ki v človeku vzbuja pobožnost, ima lahko posledice na notranjem področju, človeka moralno zavezuje, ni pa učinkovito vidno znamenje nevidne božje milosti oz. zakrament. Teh je samo sedem.  

Zaroka naj bo v letu pred poroko. Cerkveno zaroko lahko sklene par v zasebnem krogu, prijateljskem ali družinskem. Je obred, pri katerem par sprejme blagoslov za nadaljnje življenje. V tem času mlad par zori skupaj in se navaja na skupno zakonsko življenje in se še bolj izoblikuje kot par, saj se skupaj intenzivno pripravljata na zakonsko življenje in se morata oba zavedati odgovornosti in prositi božjega blagoslova, da bosta ostala skupaj za vse življenje. Skupaj odkrivata drug drugega in spoznavata svoje napake in napake svojega zaročenca, morata se jih naučiti sprejemati in se navajati k odgovornosti za drugega in s tem še bolj poglabljati brezpogojno ljubezen, ki bo morala biti v zakonu na prvem mestu skupaj z brezpogojnim razdajanjem.

Skozi intenzivno pripravo zaročenca dokončno spoznata ali sta pripravljena na zakonsko življenje ali ugotovita, da nista za skupno življenje in zakon.

Čas zaroke in priprave na poroko je za zaročenca tudi čas rasti v veri, ki sedaj dobiva poteze enosti, ki jo živita zakonca v zakonu.