ZVONENJE V CERKVI

KDAJ ZVONI IN ZAKAJ ZVONI:

 

1. JUTRANJICA ALI DAN ZVONI – ob 7.00

Prvič v novem dnevu se zvon oglasi ob sedmih zjutraj. Zvoni se Mariji v pozdrav. Vabi nas k molitvi »Angelovega češčenja Marije«.

 

2. OPOLDANSKO ZVONJENJE – ob 12.00

Papež Kalist III. (1455-1458) je ukazal opoldansko zvonjenje, da bi se z molitvijo izprosila zmaga kristjanov nad turki v bitki pri Lepantu. Od takrat naprej se ob opoldanskem bitju zvonov moli Angel Gospodov, Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu, v zahvalo Mariji za pomoč.

 

3. VEČERNO ZVONJENJE – ob 20.00

Večerni zvon ima veliko moč za človeško dušo. Že pesnik Dante (+1321) opeva, kako se popotnika poloti domotožje, ko zasliši iz daljave večerni zvon, ki žaluje za umirajočim dnevom. Pravi začetnik večernega zvonjenja na čast Gospodovega oznanjenja je papež Gregor IX. (1227-1241). Razen angelskega pozdrava se zvečer zvoni še za verne duše. Temu zvonjenju v ljudskem izročilu pravimo tudi »avemarija«. To je zadnje zvonjenje dneva.

 

4. ZVONJENJE OB PETKIH – ob 15.00

Praška sinoda (l. 1386) naroča, naj vsak petek, ob petnajsti uri zvoni v počastitev Jezusovega trpljenja in smrti. Papež Benedikt XIV je leta 1740 predpisal, da se v vseh stolnih in župnijskih cerkvah zvoni ob tretji uri popoldne v spomin Jezusovega trpljenja in smrti. Ob zvonjenju prekinemo z delom in zmolimo Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu.

 

5. MRLIŠKO ALI POGREBNO ZVONJENJE – tekom dneva ob: 8.30; 12.05 in 17.00.

Smrt vernika v župniji naznani v dnevu trikratno zvonjenje za moškega ali žensko ali otroka. Ob tem zvonjenju naj bi se še posebej spomnili pokojnika, ki bo kmalu pokopan ter za mir in pokoj njegove duše molili Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu.

 

6. »DELOPUST« - v soboto ob 16.00

Naši predniki so skovali zanimivo besedo, ki je zelo sporočilna, pomeni pa: »pusti delo«. Človek si mora vzeti čas za pripravo telesa in duha na nedeljo ali na praznik. Tudi Stvarnik je po opravljenem delu stvarjenja sveta in človeka, počival 7. dan. Zato delopust zvoni ob sobotah in dan pred velikimi (zapovedanimi) prazniki ob šestnajsti uri in nas vabi k duhovni pripravi na Gospodov ali praznični dan pred nami. 

 

7. ZVONJENJE - VABILO K SVETI MAŠI

To je kategorija zvonjenja, ki vernike vabi k bogoslužju. Gre za zvonjenje, ki vabi 15. minut in 5. minut pred pričetkom svete maše (zimski čas ob 17.45 in 17.55; poletni čas 18.45 in 18.55). Ob nedeljah in praznikih pa zvon prvič povabi k maši že 30. minut (7.30 in 9.30) pred pričetkom bogoslužja.

 

8. BITJE POLNE URE – od 8.00 do 19.00

Štirikratno kratko bitje nam naznanja, da je odbila polna ura. Polno uro se oznanja od osme do devetnajste ure.