BLAGOSLOV ADVENTNEGA VENCA V DRUŽINI

Pri blagoslovu naj sodelujejo vsi družinski člani. Družina se zbere pri adventnem vencu ali drugem adventnem znamenju. Prav je, da ob njem stoji križ in posoda z blagoslovljeno vodo.

Bogoslužje začnemo z adventno pesmijo. Molimo iz plasma 146:
 

V imenu Očeta in Sina in Svetega duha.

Amen.
 

Gospod je vekomaj zvest, vrača  pravico stiskanim, deli kruh lačnim. Gospod oprošča jetnike.

Gospod, pridi in nas reši!
 

Gospod odpira slepim oči, Gospod dviga potrte, Gospod ljubi pravične, Gospod varuje tujce.

- Gospod, pridi in nas reši!
 

Siroto in vdovo vzdržuje, naklepe grešnikov pa razdira. Gospod bo kraljeval vekomaj, tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.

Gospod, pridi in nas reši!

Oče, mati ali odrasel otrok prebere enega izmed odlomkov iz Svetega pisma:
 

Gospodov prihod je blizu.

Berilo iz Jakobove poslanice: »Potrpite torej,  bratje, do Gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragoceni sad zemlje in zanj potrpi, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod se je približal. Ne vzdihujte, bratje, drug nad drugim, da ne boste sojeni; glejte, sodnik stoji pred vrati. Za zgled trpljenja in potrpežljivosti, bratje, si vzemite preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu.« (Jak 5,7-10)

Sledi tihota, namenjena premišljevanju Božje besede.

Izmenični, po dve vrstici, molimo Psalm 148:
 

Aleluja.

Hvalite Gospoda v nebesih,
hvalite ga na višavah.
Hvalite ga, vsi njegovi angeli,
hvalite ga, vse njegove vojske.
Hvalita ga, sonce in luna,
hvalite ga, vse svetle zvezde.
Hvalite ga, nebes nebesa,
ve vode, ki ste nad nebom.
Naj hvalijo ime Gospodovo,

Kajti on je ukazal in bili so
ustvarjeni.
Postavil jih je za vselej, na veke,
dal je zakon,ki ne preide.
Hvalite Gospoda z zemlje,
morske pošasti in vse globine,
ogenj in toča, sneg in megla,
viharni veter, ki izpolnjuje  njegovo

besedo,
gore in vsi griči,

sadno drevje in vse cedre,

zveri in vsa živina,

laznina in krilate ptice,

kralji zemlje in vsa ljudstva,

knezi in vsi vladarji na zemlji,

mladeniči in mladenke,

starčki in otroci.

Naj hvalijo ime gospodovo,

Kajti le njegovo ime je vzvišeno,

Njegovo veličastvo presega nebo in zemlji.

Dvignil je rog zmagoslavja  svojemu

Ljudstvu.

To je hvalnica za vse njegove zveste,

izvoljenega ljudstva, ki ga ljubi.

Aleluja.


Prošnje: pri prošnjah poleg potreb domače družine vključimo tudi molitev za župnijo in vesoljno Cerkev.
 

Prosimo za našo družino: da bi se v adventnem času poglobila v veri, upanju in ljubezni.

– Prosimo te, usliši nas!
 

Prosimo za naše sorodnike, prijatelje in znance: da bi jih božični prazniki napolnili z radostjo in mirom.

– Prosimo te, usliši nas!
 

Prosimo za trpeče, osamljene in bolne iz naše župnije: da jih njihovi bližnji ne bi pozabili.

– Prosimo te, usliši nas!
 

Prosimo za kristjane po svetu: da bi bili v Kristusu med seboj povezani in se trudili za mir na svetu. –

Prosimo te, usliši nas!
 

Prosimo za naše rajne: da bi dosegli večno srečo pri Bogu.

Prosimo te, usliši nas!

OČE NAŠ…

Vsi navzoči vstanejo, oče ali mati pa zmoli blagoslovno molitev:


Bog, naš Oče, slavimo te, molimo in poveličujemo. Zahvaljujemo se ti za vse milosti, ki jih dan za dnem prejema naša družina. Polni zaupanja te prosimo, blagoslovi ta adventni venec/to adventno znamenje/. Daj, da nas bo povezoval med seboj in s teboj, da se bomo tako dobro pripravili na prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa.

–Amen.

Vsi navzoči se pokrižajo z blagoslovljeno vodo.
 

Bogoslužje sklenemo z adventno pesmijo ali desetko rožnega venca.