BLAGOSLOV DRUŽINE IN DOMA

(Potrebujemo: križ, svečo, blagoslovljeno vodo)

DRUŽINA prične obred blagoslova družine in doma z ZNAMENJEM KRIŽA:

 

VODITELJ: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. - Amen.

VODITELJ: Mir tej hiši in vsem, ki v njej prebivajo. - Amen.

 

Molitev za blagoslov naše družine, našega doma in dobrin, ki ga bomo sedaj opravili, je Božji dar, povezan z našim življenjem. Z njim bomo slavili Božjo dobroto in prosili Boga, naj varuje nas in naš dom. Najprej pa prisluhnimo Božji besedi.

 

BRALEC: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 12,9-18).

Bratje in sestre! Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služite Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, veselite se s tistimi, ki se veselijo in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvareh, temveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi.

Poslušali smo Božjo Besedo.

                      (v kratki tihoti razmislimo kar smo slišali in se o tem pogovorimo)

 

VODITELJ: Naš nebeški Oče, tvoj sin nam je naročil: »Prosite in se vam bo dalo«, zato te sedaj zbrani v krogu družine zaupno prosimo:

 

Gospod, ohrani našo družino v svoji Božji ljubezni. – Vsi: Prosimo te usliši nas.

Nebeški Oče, podari članom naše družine zdravje, upanje in veselje do življenja. – Prosimo …

Napolni nas z ljubeznijo do bližnjega, da bomo pripravljeni vsakemu pomagati. – Prosimo …

Pomagaj nam, da bomo iz ljubezni do tebe pogumno vzeli križ življenja na svoje rame in voljno  prenašali vsakodnevne težave ter stiske, s katerimi se srečuje naša družina. Prosimo ...

Nauči nas deliti veselje z veselimi in žalost s potrtimi. – Prosimo ...

Naj v skrbi za vsakdanji  kruh ne zanemarimo obiska nedeljskih svetih maš, življenja po zakramentih in skupne družinske molitve. Prosimo ...

Naše pokojne sorodnike, prijatelje in znance sprejmi k sebi v večno srečo. – Prosimo …

V tišini dodajmo prošnjo vsak po osebnem namenu …. kratka tišina …. – Prosimo …

 

VODITELJ: Podprimo izrečene prošnje z molitvijo: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu!

 

VODITELJ: Blagoslovljena molitev za naš dom:

Molimo. Gospod Jezus, živel si v družini in sam doživljal toplino človeške ljubezni, zato dobrotno poglej na naš dom in ga blagoslovi. Tudi v tem domu hočeš prebivati: po besedi, ki nam jo govoriš, po zakramentih, ki nam jih deli Cerkev in po ljubezni, v katero naj vključimo vse ljudi. Usliši naše prošnje in nam podeli mir in veselje v Svetem Duhu, uspeh pri našem delu, v šoli, študiju in srečo na poti življenja. Naj zemeljske dobrine uporabljamo po tvoji volji in nekoč vsi člani naše družine dosežemo večno srečo pri Tebi. Blagoslovi nas in ostani z nami. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. - Amen.

 

VODITELJ: Blagoslovljena molitev za otroke:

Molimo. Nebeški Oče, tvoj Sin Jezus je polagal roke na otroke in jih blagoslavljal. Prosimo te, varuj najine otroke vsega hudega in jim pomagaj, da bodo napredovali v dobrem. Blagoslovi jih in spremljaj na vsakem koraku, da te bodo vedno hvalili in slavili.

Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

 

VODITELJ: Blagoslovljena molitev za družine:

Bog, od tebe prihaja vsako očetovstvo v  nebesih in na zemlji. Oče ljubezni in življenja, daj nam, da bo vsaka človeška družina na zemlji po tvojem Sinu Jezusu Kristusu, rojenem iz žene in po Svetem Duhu, studencu Božje milosti, postala pravo svetišče življenja in ljubezni za rodove, ki se vedno obnavljajo.

Tvoja milost naj vodi zakonce, da bodo mislili in delali za blagor svojih družin in vseh družin na svetu. Daj, da bodo mladi v družini našli trdno oporo za svoj človeški razvoj ter za rast v resnici in ljubezni. Daj, da bo ljubezen, utrjena v zakramentu svetega zakona, premagala vse slabosti in krize, skozi katere morajo včasih naše družine.

Daj končno, prosimo te na priprošnjo svete nazareške družine, da bo Cerkev med vsemi narodi sveta uspešno opravljala svoje poslanstvo v družini in po njej,

Vse to te prosimo iz srca tebe, ki si življenje, resnica in ljubezen v edinosti s Sinom in Svetim Duhom. - Amen. (papež Janez Pavel II.)

 

VODITELJ: Priporočimo našo družino pod varstvo Nebeške Matere Božje:

O, Gospa moja, Pod tvoje varstvo pribežimo.

 

VODITELJ: Naj našo družino v novem letu, ki je pred nami, pred vsem hudim, varujejo in čuvajo Angeli Gospodovi:  Sveti Angel varuh moj.

 

VODITELJ: Kratke družinske litanije:

Ptujskogorska Mati Božja – prosi za nas,

Sveti Jožef Delavec – prosi za nas,

Bl. škof Anton Martin Slomšek – prosi za nas,

(dodamo krstnega zavetnika vsakega družinskega člana) - Sv. Ime  ...  – prosi za nas,

Vsi Božji svetniki in svetnice – Prosite za nas!

 

VODITELJ:  pokropi z blagoslovljeno vodo stanovanje ali hišo. Pri obhodu ga spremljajo vsi člani družine, ki medtem pojejo ali molijo deseto rožnega venca (ki si ga Devica, rodila).

 

DRUŽINA bogoslužje sklene z ZNAMENJEM KRIŽA:

 

+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. - Amen. +