MIKLAVŽEV VEČER V DRUŽINI

Oče ali mati na čelo pokriža vsakega od otrok in pri tem reče:

Dobri Bog naj te varuje in vodi, da boš tudi ti tako dober, kot je bil sveti Miklavž.

Skupaj molimo naslednjo molitev:

Hvala ti, dobri Bog, za tiste ljudi, ki so dobri kot je bil dober sveti Miklavž.

Vsi: Hvala ti.

Hvala ti, dobri Bog, za vse, ki nas imajo radi.

Vsi: Hvala ti.

Prosimo te, dobri Bog za otroke, ki jih Miklavž ne bo obiskal.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Prosimo te, dobri Bog, za revne, da bi se jih bogati usmilili in z njimi delili svoje bogastvo.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Prosimo te, dobri Bog, pomagaj nam, da bomo tudi mi dobri, kot je bil sveti Miklavž.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

 

Za sklep molimo očenaš in molitev:

Oče naš …

Molimo.

Dobri Bog, ljudem iz Mire si podaril svetega Miklavža, da bi jim izkazoval tvojo ljubezen. Na priprošnjo svetega Miklavža te prosimo: Daj nam moč in pogum, da bomo ljudi razveseljevali; pomagaj nam, da bomo znali deliti z revež; daj, da bomo vedno pripravljeni delati dobro, in usposobi nas, da bomo znali odpuščati. Blagoslovi nas in nas varuj danes in vedno. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.