BLAGOSLOV DRUŽINSKEGA DREVESA

Čeprav se je postavljanje božičnega drevesa po domovih uveljavilo šele nedavno, pa ima korenine v poznem srednjem veku in simbolizira rajsko drevo življenja. Ko je postavljeno in okrašeno, ga lahko doma na sveti večer blagoslovimo. Obred lahko vodi eden od staršev.

Voditelj pozdravi navzoče s temi besedami, med katerimi se vsi pokrižajo:

- Kristus, vir življenja, nam prinaša odrešenje in mir. Slavimo ga zdaj in vekomaj.
- Amen.

Voditelj nadaljuje:

Bratje in sestre, Jezusovo rojstvo prinaša veselje v naša srca in razsvetljuje našega duha. S tem okrašenim drevescem naj sprejmemo medse Jezusa; naj nas lučke na tem drevesu vodijo k popolni Luči.

Eden navzočih prebere Božjo besedo:

Prisluhnimo besedam iz knji ge preroka Ezekiela.    Ezk ¸7,22-24
Tako govori Gospod Bog: »Jaz sam bom vzel vršič visoke cedre in ga potaknil, od njegovih vrhnjih mladik bom odtrgal nežno vejico in jo zasadil na visoko in vzvišeno goro. Na lzraelov gorski vrh jo bom zasadil, pognala bo veje in obrodila sad, postala bo veličastna cedra. Pod njo bodo prebivale vsakovrstne ptice, vse krilate živali bodo prebivale v senci njenih vej. Tedaj bodo spoznala vsa drevesa na polju, da sem jaz, Gospod, ponižal visoko drevo in povišal nizko, da sem posušil zeleno drevo in dal, da je suho pognalo. Jaz, Gospod, sem govoril in tudi naredim.«
- Božja beseda.
- Bogu hvala.
 

Voditelj nadaljuje:

- Prosimo Boga, naj pošlje svoj blagoslov na nas in na to znamenje naše vere. Gospod, razsvetli naša srca.
- Gospod, razsvetli naša srca.

- Naj nas to okrašeno drevo spominja na preslavno drevo, na katerem je Kristus opravil delo odrešenja.

- Gospod, razsvetli naša srca.

- Naj ostane veselje božičnega praznika vse leto v našem domu.
- Gospod, razsvetli naša srca.

- Naj Kristusov mir prebiva v naših srcih in po vsem svetu.
- Gospod, razsvetli naša srca.

Voditelj povabi k molitvi Očenaša in po njem s sklenjenimi rokami zmoli blagoslovno molitev:

- Oče naš

Gospod naš Bog, slavimo te zaradi luči v stvarstvu: za sonce, mesec in zvezde v noči.
Slavimo te zaradi luči Izraela: za postavo, p
reroke in modrost pisem.
Slavimo te zaradi
Jezusa Kristusa, tvojega Sina: on je Emanuel, Bog z nami, Knez miru, ki nas napolnjuje z lepoto tvoje ljubezni.
Gospod Bog
, ko prižigamo lučke na tem drevesu, naj pride na nas tvoj blagoslov. Naj  svetloba, ki jo dajejo, in veselje, ki ga prebujajo, napolni naša srca. Naj vsi, ki se veselijo tega drevesa, pridejo do spoznanja in veselja ob odrešenju. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
- Amen.

Potem voditelj prižge lučke, obred pa zaključimo z znamenjem križa in s primerno pesmijo.

-Naj Gospod napolni naša srca s svojim veseljem in mirom zdaj in vekomaj.
-Amen