2. tema
ODKRITJE BOGA

  • Kdo je načrtovalec?
  • Kdo je Stvarnik, kdo vse ureja?
  • Kdo mi je dal človeško dostojanstvo?

 

1. V globini se me dotika Bog

Globoko v sebi človek nosi hrepenenje po sreči, po nečem kar bi ga moglo popolnoma zadovoljiti. Naše želje in teženja so neomejena, kar pa dosežemo je omejeno. To hrepenenje priča, da je človek naravnan v neskončnost, da je odprt za nekaj drugega, višjega. Kdo naj umiri to hrepenenje? Mar ne tisti, ki je to hrepenenje položil vame in me po njem vabi k sebi?

V svoji notranjosti človek odkriva še nekaj-bistveno človeško sestavino-notranji glas. Včasih je ta glas tih, včasih glasen, včasih domač, prijazen, drugič trd. Ta notranji glas je vest. Od kod ta glas? Čigav je? Nekdo se mi odkriva, če ga le hočem slišati, če mu le hočem prisluhniti in mu slediti. Odkriva se mi nekdo, ki me presega. Ta nekdo se mi je pripravljen odkriti. Kristjani mu rečemo Bog-Stvarnik.

 

2. Bog se nam razodeva

Na človekovo srečo ni samo človek tisti, ki išče Boga, ampak tudi Bog išče človeka. Bog se nam razodeva, ker ga mi s svojimi sposobnostmi ne bi mogli tako spoznati. Bog se je skozi zgodovino razodeval na več načinov: preko stvarstva, preko Izraelskega naroda in zapisane besede Svetega pisma, preko človeške notranjosti.

Neizmerne razsežnosti človekovega duha  in srca pričajo o božjem Duhu.

Vesolje s svojo zastrašujočo razsežnostjo in presenetljivimi podrobnostmi daje temeljne podatke o Stvarniku.

Izrael, božje ljudstvo Stare zaveze je v dogodkih svoje zgodovine okusil božjo navzočnost. Ta izkustva Boga so ljudje spremljali, se jih spominjali, si pripovedovali in, kar je Bog posebej razodel tudi zapisali v knjigo-Sveto pismo.

 

3. Podoba Boga

Kdo je zame  Bog? Kakšen je? Kakšno podobo Boga nosim v sebi?

Boga ne moremo ujeti v človeške predstave in pojme. Vsaka podoba Boga je le bleda predstava o nečem drugem. Govorimo, da je Bog dober, ljubezniv in moder. Toda naš pojem lepega in dobrega je le odsev tega, kar Bog v resnici je. Podoba Boga, ki si jo ljudje ustvarimo na podlagi Božjega razodetja, krščanskega nauka in osebnih doživetij ni nespremenljiva. Nova osebna doživetja Boga tudi spremenijo oziroma dopolnijo podobo Boga v našem srcu. Manj ustrezne podobe Boga moramo vedno znova nadomestiti z ustreznejšimi. Napačnih predstav pa se moramo varovati.

 

4. Živi Bog

Krščanski Bog je Bog živih, je Bog življenja. Ni Bog, ki bi želel smrt, ni Bog, zaradi katerega bi morali umirati. Izkaže se kot pravi vir življenja. Celo s svojo zapovedjo "ne ubijaj" ščiti življenje. Jezus je prišel na svet "da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju". Učenci so priznali Jezusu:"Ti si Sin živega Boga"

 

5. Osebni Bog

Bog, kakor se je razodel in ga opisuje Sveto pismo, ni nikakršno "višje bitje", "višja sila", torej nekaj nedoločnega. Razodene se kot osebnostno bitje, kot JAZ, katerega človek more nagovoriti kot TI. Dejstvo, da ima Bog ime in tudi On mene kliče po imenu, da ga jaz lahko kličem po imenu, je velikega pomena. Med človekom in osebnim Bogom se lahko gradi odnos, nastajajo vezi. Za to lahko rečemo, da Boga doživljamo, čutimo, da me Bog ljubi, da se pogovarjamo z Njim, skratka da z Njim gradimo osebni odnos.

 

6. Troedini Bog

Bog v katerega verujemo kristjani je Sveta Trojica, en sam Bog v treh osebah: Oče, Sin in Sveti Duh. Mi se ne obračamo k bogu filozofov, ampak k Bogu, ki je naš Oče, k Bogu Sinu, ki je naš brat, k Bogu Svetemu Duhu, ki je naš Tolažnik.

Bog Oče je svet ustvaril in se ljubeče ukvarja z ljudmi.

Bog Sin Jezus Kristus s svojim prihodom na svet izpriča sebe kot učitelja, brata, prijatelja, kot človekovega Odrešenika.

Bog Sveti Duh je dih življenja, ki nas usmerja k Očetu, stori, da ljubimo Jezusa in nas medsebojno povezuje.

 

ZA ŽIVLJENJE

  • Kakšne so bile tvoje prve misli ali predstave o Bogu? Ali je v tebi želja iskati Boga in dopolniti predstave o Njem?
  • Bog ti prihaja na proti, želi biti tvoj sopotnik, želi izpolniti tvoja hrepenenja, želi ti pokazati smisel življenja. Skušaj odkrivati njegovo prisotnost v svojem vsakdanjem življenju.
  • Pot življenja z Bogom je naporna, je lepa, je odgovorna, je lažja.