6. tema
JEZUS KRISTUS – ČLOVEK ZA VSE ČASE

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu.                                                                                         (Lk 2, 1-19)

Bog je imel izreden načrt! Po tem, ko se mu je človek uprl (prvi greh) se želi na najodličnejši način približati človeku, želi mu biti v pomoč in odrešitev. Na svet pošlje Odrešenika – svojega sina – Jezusa. Za uresničenje tega načrta se posluži ljudi. K sodelovanju povabi preproste ljudi (Marijo, Jožefa, tri kralje/modri, pastirjev…) Preseneča nas njihovo razpoloženje s katerim so se dali Bogu na razpolago. Izkušnja ljudi, ki so sodelovali pri Jezusovem prihodu na svet, je da jih Bog ni razočaral. To tudi nam vliva dovolj upanja in notranjega miru.

Kdo neki je ta oseba? Zakaj ne morem mimo njega? ”Kaj Jezus pomeni za moje življenje?" se je človeštvo spraševalo skozi zgodovino.

Danes se to vprašanje postavlja meni! Kakšen odgovor bom dal/a?

 

1. Kje zvemo kaj o Jezusu?

 1. Delovanje Jezusa opisujejo štirje evangeliji (Markov, Matejev, Lukov, Janezov.
 2. Sveto pismo vse knjige, ki jih zapišejo njegovi učenci imenuje ”Nova zaveza”.
 3. O njem pišejo tudi nekrščanski zgodovinarji: Jožef Flavij/judovski; Tacit/rimski;… ki so potrdili, da je Jezus res zgodovinska osebnost.

 

2. Jezusovi podatki:

 1. Jezus se je rodil in zrasel v čisto določeni deželi, ki ima svoj jezik, navade in posebnosti, današnja Izrael.
 2. V mestu Betlehem, se rodi-učloveči po materi Mariji. S tem se začenja božji načrt odrešenja za človeka. Jezusovo rojstvo je zgodovinsko gledano – prelomnica.
 3. Kralj Herod, ga želi umoriti, Trije modri z vzhoda ga počastijo, pastirji ga razglašajo.
 4. V novi zavezi je predstavljeno Jezusovo življenje, njegovo delovanje, smrt in vstajenje.
 5. Jezusova imena: Odrešenik, Maziljenec, Kralj, Učitelj, Odrešenik, Božji sin.
 6. Z njim začne svet novo štetje let
 7. Ima 12 učencev

 

Jezus pravi človek:

 1. rodi se
 2. dela kot tesar
 3. hodi iz kraja v kraj
 4. se veseli
 5. joče
 6. trpi
 7. umre

Jezus pravi Bog:

 1. ozdravlja
 2. odpušča grehe
 3. vrača človeku dostojanstvo
 4. oznanja kraljestvo, ki ni od tega sveta
 5. sebe imenuje: sin Boga
 6. edini v zgodovini, ki vstane od mrtvih

 

 

Bog je prišel k nam v osebi Jezusa, da bi se združil z nami. Prišel je, da bi nas odrešil greha in nesmisla. Od vasi do vasi nosi sporočilo, da dobrota zmaguje nad hudobijo in zlom. Za sodelavce si izbere preproste ribiče, ki postanejo učenci. Srečanje z Njim jih tako spremeni, da ga ravno oni po smrti oznanjajo in poučujejo ljudi. Apostole je pooblastil, da ga oznanjajo, posredujejo, delajo dela ki jih sam dela.

 

3. Jezus nauk

 1. Jezus odkriva človeku njegovo notranjost, da se sebe zaveda celostno. S tem gleda drugače tudi na bližnjega in tistega, ki mu je najbližje – Boga.
 2. Na Boga gledati kot tistega, ki se zanima za nas in za vse naše potrebe.
 3. Ljubezen do bližnjega izenači z ljubeznijo do Boga. ”Kar storite bližnjemu, storite Bogu”.

 

4. Jezusovi čudeži

Kako Jezus pomaga ljudem, odpušča, jih ljubi vidimo v njegovih dejanjih – čudežih. Čudež Jezus naredi, kadar človek sodeluje, drugi vzgib je, da ljudje spoznajo dobroto in moč nebeškega Očeta. Ko pridejo nekoč apostoli v neko vas in jih nočejo sprejeti, Jezusa vprašajo, če prikličejo ogenj z neba, da jih pokonča. Jezus takrat svoje učence zavrne in reče: ”Nisem prešel ljudi pogubljat in kaznovat, ampak prišel sem jih reševati”.

 

5. Velikonočna skrivnost

Višek oznanila o Jezusu Kristusu je Velikonočna skrivnost. Ko govorimo o Velikonočni skrivnosti, mislimo na Jezusovo trpljenje, njegovo smrt in vstajenje od mrtvih. Ravno v dejstvu, da je Jezus trpel in umrl, lahko človek pride do spoznanja, da je Jezus – Bog postal solidaren s človekom, da je v vsem enak, razen v grehu. Ni se izognil trpljenju. Zapuščen od ljudi je trpel in umrl. Višek njegovega oznanjevanja je potrditev njegovih besed z svojim vstajenjem od mrtvih. Tretji dan je vstal od mrtvih. Jezusovo vstajenje  je največji čudež. Z njim je Jezus znova pokazal svojo božjo moč. Jezusovo vstajenje ima tako pomembno sporočilo za nas. V zemeljskem življenju je Jezus velikokrat ponovil, da gre v nebesa k Očetu za namenom, da nam pripravi prostor. Z Jezusovim vstajenjem imamo tudi mi zagotovilo za naše posmrtno življenje.

         Oznanilo o Jezusovem vstajenju je tako osrednje sporočilo evangelija, je veselo oznanilo.

 

ZA ŽIVLJENJE

Kaj od Jezusovega nauka in življenja tebe osebno najbolj nagovarja?

”Ne bojte se, Jaz sem z vami vse dni do konca sveta”.

”Bog je svet tako ljubil, da je daroval svojega sina, da reši človeka”.