10. tema
ZAKRAMENT SVETE BIRME

Apostol Pavel je ob obisku v Efezu kristjane vprašal: ”Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali kristjani? Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh”, so mu odgovorili. Kaj bi odgovorili mi?

  • Najvišji Duh je Bog. On je duhovno bitje. Kristjani verujemo v troedinega Boga; Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Sveti Duh je tretja božja oseba. Sveti Duh je ljubezen Očeta in Sina. Je moč ljubezni, je poosebljena ljubezen. Sveto pismo ga primerja: ognju, živi vodi, golobu, ljubezni, reki, rosi…
  • Sveti Duh je božja moč. Vse kar Oče dela, dela po Sinu s Svetim Duhom. Sveti Duh je moč v kateri je vse dobro, pravično, plemenito. Kjer koli je razumevanje, edinost, ljubezen, to je sposobnost odpovedati se sebi in živeti za druge, tam je Sveti Duh.
  • Sveti Duh prebiva v srcih vernih. On je naš Tolažnik. Sveti Duh nam omogoča da se srečamo z nebeškim Očetom in Sinom. Sveti Duh je božja oseba, ki nas spreminja in nam pomaga do novih odnosov z Bogom in ljudmi. On vodi našo molitev, naš pogovor z Bogom.
  • Svetega Duha prejemamo v molitvi. To se je prvič zgodilo na binkoštni dan, ko so bili apostoli z Marijo zbrani pri molitvi.
  • Sveti Duh obdarja posameznika s sedmerimi darovi. Ti darovi pa so: dar modrost, dar umnost, dar svèt, dar moči, dar vednosti, dar pobožnosti, dar strahu božjega.
  • Kristjan, ki je napolnjen s Svetim Duhom in z njim sodeluje obrodi sadove duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, zdržnost…

 

1. Pomen zakramenta svete birme

Temeljno za razumevanje zakramenta je svetopisemsko besedilo iz Apostolskih del (Apd 2, 1-13). Odlomek govori, kako so apostoli zbrani v molitvi pričakovali izpolnitev Jezusove obljube, da jim bo poslal Duha Tolažnika. Tri leta hoje z Jezusom je za apostole bil čas navdušenja, božje življenje v njih je raslo, vera se je krepila…Jezusova smrt in vstajenje (zatajitev, izdaja, zaslišanje, skrivnostno vstajenje) jih vznemiri. Postane jih strah, doživljajo malodušje, negotovost, obup, verujejo in dvomijo. V to njihovo doživljanje Jezus pošlje Svetega Duha. Pojavi se šum, prikazali so se jezili v obliki plamenov, govorili in razumevali so različne jezike.To je bil za apostole binkoštni dan, birma. V moči Svetega Duha gredo, neustrašeno z novim elanom po vsem svetu-oznanjajo, nič jih ne ustavi, postanejo pričevalci, celo  življenje dajo za Kristusa.

 

  • Binkošti-birma nekoč

Šum-razodevanje Boga, Bog je prisoten, močni Bog

Plameni-Bog razsvetljuje in vodi, božja gorečnost

Jeziki-usposobljenost človeka za odrešenjsko komunikacijo, za partnerski odnos z Bogom

 

  • Binkošti - birma danes

Škof in občestvo vernikov-Bog je prisoten

Maziljenje-polnost pričevanja, razsvetljeni

Polaganje rok-usposobljeni za boga, za sodelovanje z božjimi darovi

 

Birma me trdneje sklenje s Kristusom, poveča v meni darove Svetega Duha, spopolni našo povezanost s Cerkvijo. Podeli nam moč Svetega Duha, da bi z besedo in dejanjem kot resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi srčno izpovedovali Kristusovo ime in se ne bi sramovali križa. Birma je dovršitev krstnih milosti, vtisne neizbrisno znamenje, zato se podeljuje samo enkrat. Priprava na birmo mora imeti pred očmi to, da privede kristjana h globlji povezanosti s Kristusom, k bolj živi zaupnosti s Svetim Duhom. Birmanec naj z darovi Svetega Duha sodeluje, da bo mogel v krščanskem življenju obroditi mnogotere duhovne sadove.

 

2. Kdo more prejeti ta zakrament?

Krst, Birma in Evharistja sestavljajo enoto. Iz tega sledi, da krščence veže dolžnost, da prejmejo ta zakrament. Krščenec naj bo primerno poučen, mora biti pripravljen izpovedati vero, naj bo duhovno-notranje pripravljen - v stanju milosti. Prosilec za birmo naj bo pripravljen postati Kristusova priča. Birma je zakrament zrelosti krščanske vere.

 

3. Obred birme

Po nagovoru birmovalca sledi obnovitev krstnih obljub-izpoved vere. Škof ali birmovalec zastavi vprašanje o odpovedi grehu in štirikratno vprašanje po veri. Sledi molitev birmovalca nad birmanci. Nato maziljenje s sveto krizmo. Škof -birmovalec naredi s krizmo birmancu s palcem križ na čelu in pri tem govori: ”I. , prejmi potrditev dar Svetega Duha”. Birmanec odgovori: ”Amen”! Birmovalec da birmancu roko in reče: ”Mir s teboj”. Birmanec odgovori: ”In s tvojim duhom”.

 

Birmanski botri

Za zakrament svete birme je primerno, da kandidati iščejo duhovno pomoč botra/botre. Boter pripelje birmanca k birmi in ga predstavi birmovalcu, da ga mazili. Pozneje mu bo pomagal, da bo v moči prejetega Sv. Duha zvesto izpolnjeval obljube, ki jih je naredil (oziroma so jih v njegovem imenu starši) pri svetem krstu in jih je pri birmi obnovil. Prav je, da je krstni boter, če je na voljo, tudi boter pri birmi. Tako je jasneje označena zveza med svetim krstom in sveto birmo, služba in naloga botra pa bosta učinkovitejša. Možno je da si birmanec izbere drugega za botra. Boter, ki ga izbere birmanec ali njegova družina naj bo duhovno primeren za to službo.

Boter sme biti kdor :   

- je dovolj star za to službo(po cerkvenem pravu 16 let)        

- živi veri primerno in nalogi, ki jo bo sprejel

- da je  dober član Cerkve in je že prejel krst, birmo in obhajilo

naj mu ta služba ne bo prepovedana po cerkvenem pravu.

 

ZA ŽIVLJENJE

  • Kako in na kakšen način boš kot birman kristjan v vsakdanjem življenju pričal za Kristusa in Cerkev?
  • V čem ti bo birma pomagala iskati pot iz preizkušenj in stisk?