12. tema
GREH, ODREŠENJE

Veličina človeka se kaže v tem, da ima razum in da se lahko svobodno odloča. Smo svobodni v izbiri med dobrim in slabim. Svobodna volja pa pomeni, da se človek odgovorno odloča, po odločitvi odgovarja za svoja dejanja in sam nosi posledice svojih dejanj.

Kadar se ljudje odločamo neodgovorno in izbiramo slabo, je človeško gledano takšno dejanje nevredno človekovega dostojanstva. Gledano v odnosu do Boga je greh, ker človek z neodgovornim odločanjem ruši harmonijo v sebi in v svetu, ruši odnos s svojim Stvarnikom in zapravlja svoje sposobnosti, talente, ki jih je prejel od Boga.

 

1. Kaj je vest?

Stvarnik nam je dal notranji kompas – VEST, da bi se lažje odgovorno odločali. Vest je notranji glas, ki nam govori, kaj je dobro in kaj je slabo. Vsak človek bolj ali manj v sebi odkriva glas vesti, doživlja pristnost vesti, njeno moč, vzvišenost in nepristranskosti. V svoji notranjosti ljudje odkrivamo glas-vest, ki si ga ne dajemo sami, temveč je glas našega Stvarnika. Vest je človekovo najbolj skrito jedro in svetišče kjer smo čisto sami s svojim Bogom. Vest nas peče, nas teži, kadar smo zgrešili pravo smer, vest nam daje občutek gotovosti, stanje miru, zadovoljstva kadar delamo prav.

 

2. Oblikovanje vesti

Pri govorjenju o vesti povejmo, da ta glas ni neodvisen od zunanjih vplivov. Nasprotno, vse kar človek doživi, vse to vpliva tudi na oblikovanje človekove vesti. Zato moramo spregovoriti o dolžnosti vsakega človeka, da pravilno oblikuje svojo vest.

Pravilno si oblikujemo vest, če molim in odkrivam božjo voljo, prejemam zakramente,  poznam in izpolnjujem 10 božjih zapovedi, sprejemam moralne zakone,  se držim civilnih zakonov…

Napačno oblikovano vest pa ima tisti, ki dela v nasprotju s svojo vestjo,ne upošteva božjih zapovedi, ravna v nasprotju z moralo…

Danes se veliko v družbi govori o svobodi vesti. Svoboda vesti zahteva  tudi odgovornost. Zrel človek se mora zavedati, da ko govorimo o svobodi vesti predpostavlja to za slehernega človeka najprej odgovornost za pravilno oblikovanje svoje vesti, šele potem, ko smo prepričani, da je naša vest prav oblikovana in čista, se imamo pravico sklicevati na svobodo vesti.

Vzgoja vesti ni preprosta in ni zaključen proces. Vest nam pomagajo vzgajati starši, pozneje nadaljujemo ta proces sami. V primeru, da nismo bili deležni pravilne vzgoje vesti, si bomo sami težko vzgojili svojo vest. Posebno v tem primeru je potrebno vedeti za kriterije po katerih si bom vzgajal svojo vest. Pomembni kriteriji so: ne škoditi sebi in bližnjemu, ne zapraviti božje ljubezni, upoštevati božje in moralne zakone ter civilne zakone v kolikor služijo za skupno dobro.

 

3. Kaj je greh?

Vedno znova odkrivamo vsak pri sebi, da ravnamo v svojem življenju kdaj tudi v nasprotju s svojo vestjo. Dejanje, ki je v nasprotju z vestjo imenujemo greh.Zaradi svobodne volje je vsak človek je postavljen pred odločitev za dobro ali za slabo.

Greh je slabo ali zlo dejanje, ki ga naredim prostovoljno in zavestno. Greh je torej, ko se pregrešimo zoper razum in  pravilno vest. V globini pa pri grešnem dejanju gre za pomanjkanje resnične ljubezni do Boga, do sebe in do bližnjega. Če je Bog moj Stvarnik in me je ustvaril za dobro, potem me vsak greh najprej oddalji od njega samega. 

Greh je osebno dejanje, krivda je osebno moja, a razsežnost greha in njegove posledice so lahko širše.

Ločimo mali in smrtni greh:

  • Mali greh: v majhnih stvareh ne ravnamo v skladu z vestjo, z božjimi zakoni. Zmanjša našo ljubezen. Z malimi grehi človek ne v celoti zapravi božje ljubezni, čeprav jo žali in rani.  Če se jih ne kesamo nas lahko privedejo do večjih-smrtnih grehov.
  • Smrtni greh: ko se človek v velikih, pomembni stvareh svobodno in zavestno odloči proti Bogu in njegovim zapovedim. Z grehom se človek obrne popolnoma stran od Boga, zapravi vso ljubezen in ostaja v zakrknjenega srca.

Kadar se odločim za dobro so posledice: mirna vest, občutek zadovoljstva, mir…Kadar se odločam za slabo-za greh so posledice: nemirna vest, občutek krivde, notranja razdvojenost, ločitev od bližnjega in Boga.

Živeti z grehom in nositi njegovo težo ni mogoče. Ko človek spozna, da je na napačni poti je nujno, da se spreobrne, se poboljša. Spreobrnjenje je možno kadar se soočim s svojo preteklostjo, nato sem lahko deležen odpuščanja.

 

4. Odpuščanje, dar Jezusa Kristusa nam ljudem

Jezus Kristus – Bog – je postal človek, z enim samim namenom, da bi nam ljudem pomagal. Dobro je poznal slabotno človeško naravo, ki hitro zapade v greh. Zato je že v času zemeljskega življenja ljudem pomagal tako, da jih je ozdravljal in  jim  odpuščal grehe. Najčudovitejša so tista besedila v evangeliju, kjer nam Jezus spregovori o božjem usmiljenju in odpuščanju. Resnično ljubezen do ljudi je Bog pokazal s tem, da je dar odpuščanja grehov dal tudi nam in sicer po Cerkvi. Ko se je po vstajenju prikazal apostolom jim je dal oblast v Jezusovem imenu odpuščati grehe. Rekel jim je: ”Komur grehe odpustite so jim opuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani”. S temi besedami je Jezus ustanovil zakrament sprave - spovedi. Če je Kristus ozdravljal ljudi s tem, ko je odpuščal grehe, potem ima enako nalogo pomagati ljudem tudi Cerkev.

 

5. Zakaj prejeti odpuščanje?

Najprej moramo vedeti, da Bog  želi srečnega človeka, zato v grehih in padcih prihaja človeku naproti. On je tisti, ki je vir odpuščanja, On je prvi, ki deli odpuščanje. Ko se človek zave svojega greha, ga prizna in sklene obnoviti prvotno ljubezen bo najprej prosil Boga za odpuščanje. Odpuščanje, ki ga deli Bog, pomeni, da me Bog sprejema tudi v grešnosti in mi vrača zapravljeno dostojanstvo. Če odpuščanja ne sprejmem me to breme še vedno teži, me ovira, mi ne dovoli, da sem svobodna oseba. Tisti, ki bo prejel odpuščanje od Boga ga bo zmožen deliti naprej, bo tudi sam odpuščal.

Brez medsebojnega odpuščanja ne moremo živeti.

Prositi za odpuščanje in deliti odpuščanje ni preprosta stvar, potrebujemo veliko božje pomoči. Potrebno je veliko moliti za ta dar.

 

ZA ŽIVLJENJE

  • Bodi pozoren na svojo vest. Kdaj se ti oglaša?
  • Poskušaj si vsak dan izprašati svojo vest, zahvali se za vse dobro kar si storil, pokesaj se za svoje slabosti in napake.
  • Premisli o svojem dosedanjem življenju: Kaj delaš dobro? Katere grehe delaš najpogosteje? Kako se jih lahko izogneš?