SVETA SPOVED - moja sprava z Bogom in s Cerkvijo

Krst nas naredi za ude Kristusovega telesa ter za brate in sestre med seboj. Evharistija nas zedini v občestvo z Gospodom in med seboj. Imamo pa tudi grenko izkušnjo, kako se vezi te edinosti zrahljajo zaradi naših nemarnosti in slabosti. Vsak greh natrga ali pretrga vezi, ki nas zedinjajo. Posledice greha so hude. Ne prizadenejo le našega osebnega življenja. Odločitev zoper Boga pomeni prispevek k neredu, ki ga greh vnaša in vzdržuje v Cerkvi in v svetu.

Zakrament odpuščanja je znamenje sprave z Bogom in z občestvom. Ta zakrament dvigne grešnika in ga spreobrne v globini. Jezusove prilike razodevajo veselje nad spreobrnjenjem grešnika in pozornost, ki je je spreobrnjeni deležen.
Gospodov križ je podoba naše sprave. Samo Bog more odpuščati grehe. Na velikonočni večer se je Jezus prikazal apostolom in jim dal Svetega Duha, da bi mogli odpuščati grehe v njegovem imenu. Ta služba je danes zaupana škofom in z njihovim pooblastilom drugim duhovnikom.

 

 

 


  •   Duhovnik me pozdravi: Hvaljen Jezus! Rečem: Zadnjič sem bil pri sveti spovedi pred …   Moji grehi so …   Duhovnik mi pove nekaj misli in mi pove pokoro, ki jo op...

     
  •   ZAKRAMENT SV. SPOVEDI LAHKO V NAŠI ŽUPNIJI PREJMETE   - pred sv. mašo ali po njej, - ali kadarkoli po dogovoru!    SPOVEDOVANJE V MESTU:   -&n...

     
  • Postavimo se v Božjo pričujočnost. Zahvalimo se Bogu za prejete dobrote, prosimo ga, naj nam da spoznati naše napake in grehe in naj nam pomaga, da jih popravimo.   Pred sveto spovedj...

     
  •   Da bi dobro opravili sv. spoved, je potrebno: - dobro si izprašati vest; - kesati se grehov; - narediti trden sklep in se odločiti, da ne bomo več gre&scaro...