Kratka zgodovina župnije Sv. Jožefa Delavca v Račah

 

·        Naša župnija je bila del slivniške župnije Marijinega rojstva, ki je pred nekaj leti obhajala 850 letnico svojega rojstva in je nekoč obsegala ozemlje do Donačke gore in Boča. V 15. stoletju je iz nje nastala župnija sv. Lovrenca na Dravskem polju, ki je obsegala tudi župnijo Ptujska gora. Župnija Fram je nastala iz nje leta 1768.

 

·        Podpis listine o ustanovitvi župnije v Račah je bil opravljen 10.1.1966. Podpisnik ustanovitvene listine je škof, g. Maksimiljan Držečnik, ki imenuje g. Franca Zdolška za župnika nove župnije, ki ji pripadajo vasi Rače, Brezula in Podova, in katere so bile do tedaj del župnije Slivnica.

 

»Za ustanovitev župnije ima največ zaslug pokojni slivniški župnik Jakob Vraber in takratni slivniški kaplan, sedaj že pokojni Franc Zdolšek. Čeprav so že pred II. svetovno vojno slivniški župniki čutili z oddaljenimi verniki Podove, Brezule in Rač, jim ni uspelo pripraviti cerkve za bogoslužje v Račah. Šele v najtežjih časih takratne oblasti je to uspelo prvemu župniku gospodu Zdolšku z močno podporo vernikov tega območja. Odločilno vlogo je imela pomoč sv. Jožefa, kateremu je zato posvečena župnija. Na začetku naše župnije je bila največja težava takratna komunistična oblast, ki je nasprotovala kakršnikoli arhitekturni obliki cerkvene zgradbe. Kljub temu je prvi župnik kupil parcelo in hišo z gospodarskim poslopjem dolgo 20 m in široko 7 m. Ta hiša je stala na tem mestu, kjer danes stoji cerkev. Eno leto in dva meseca je trajalo, da so dobili gradbeno dovoljenje, brez katerega niso mogli graditi. V začetku aprila 1967 so zavihteli krampe in lopate in začeli izkopavati gradbeno jamo. Vse so delali ročno. Strojev ni bilo, da bi jim olajšali breme. Vendar so kljub vsem težavam do 12.11.1967 usposobili cerkev za posvetitev in nadaljne bogoslužje. Pri gradnji so sodelovali in pomagali »župljani« denarno, s hrano in pijačo za delavce, materialom – vsak po svojih močeh«.

 

·        12. 11. 1967 - Martinova nedelja, je bila slovesna nedelja  posvetitve cerkve, katero je posvetil škof Maksimiljan Držečnik. Na slovesnosti se zbere približno 3.000 ljudi iz župnije in oklice. Vsa gradbena dela do slovesnosti  pa še niso bila končana. Urediti je bilo treba še fasado, okolico, telefonsko napeljavo, ...

 

·        leta 1969, je bil narejen zunanji omet cerkve in istega leta akademski umetnik Stane Kregar nad pročeljem cerkve izdela podobo z grafito »Sv. Jožefa Delavca in Jezusa ob njem«.

 

·        Jeseni, leta 1971, so okna »dobila barvne vitraje«, ki jih je prav tako izdelal akademski slikar Stane Kregar (+ 1973). Na vitrajih je naslikana »Zgodovina odrešenja v katero je vključen križev pot«.

 

·        Leta 1980 so pričeli graditi prizidek k cerkvi. Ta je bil dograjen in blagoslovljen leta 1982. Nato je tekom let sledila postopna obnova notranjosti, zunanjosti in okolice cerkve.

 

·        Posebnost cerkve je v tem, da je v prvem nadstropju, zato so leta 2004 vgradili dvigalo, da lahko starejši in tisti, ki težko hodijo po stopnicah pridejo lažje v cerkev.

 

·        Leta 2006 so člani župnijskega sveta sprejeli sklep, da bi v cerkvi, na glavni steni, ki je bila prazna, postavili mozaik patra Marka Rupnika.

 

·        pomladi leta 2011, se v pripravi na postavitev mozaika, opravi tudi temeljita prenova notranjosti cerkve.

 

·        v oktobru, 2011, p. Marko-Ivan Rupnik z sodelavci izdela mozaik z motivom Jezusovega čudeža »pomnožitev kruha«.

 

 

Župnija sv. Jožefa  Delavca v Račah praznuje godovni dan  svojega nebeškega zavetnika na praznik dela, 1. maja. Zunanjo slovesnost obhajamo na prvo nedeljo po 1. maju. Takrat je slovesna sveta maša v čast sv. Jožefu Delavcu, zavetniku delavcev, kmetov, podjetnikov, obrtnikov in vseh delovnih ljudi.

 

Duhovniki v naši župniji:

 

·        prvi župnijski upravitelj je bil g. Franc Zdolšek, do leta 1972;

·        01.08.1972 jo prevzame g. Leopold Selčan, do 01. 07.1973;

·        za njim jo upravlja novi župnik g. Jože Hozjan, ki ga 15.5.1978 Gospod pokliče k sebi;

·        njegovo delo je od 18.5.1978 do 01.08.2010 nadaljeval g. Mirko Ružič