PRVI PETKI IN PRVE SOBOTE

Prvi petki

Sv. Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile častilcem njegovega Srca.
Te obljube nimajo takšne veljave, kakršno ima Sveto pismo, saj spadajo k posebnemu ali zasebnemu razodetju. So pa skladne z Novo zavezo, ki tako jasno razodeva Jezusovo dobroto, ljubezen in usmiljenje.
Namesto o »obljubah«, bi bilo bolje govoriti o sadovih, ki jih bodo deležni tisti, ki se bodo Jezusovemu Srcu popolnoma izročili in v skladu s to izročitvijo živeli. Obljube (ali vsaj sadovi) častilcem Srca Jezusovega se glasijo:

1.      Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.

2.      Naklonil bom mir njihovim družinam.

3.      Tolažil jih bom v trpljenju.

4.      Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.

5.      Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6.      Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.
7.      Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.

8.      Goreči (posebej redovne osebe) bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.

9.      Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili ter se mu izročali v posebno varstvo.   Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.

10.     Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to čaščenje širili med ljudmi.

11.     Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.

12.     Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli  v  moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče. 

V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo. Papež Janez Pavel II. Je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal:
»Odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma je odprto in njegova velikodušnost ne bo nikdar prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca spričuje na dejstvu, da ljubezen ni podvržena zakonitostim smrti, ampak zakonitostim vstajenja in življenja. Pričuje o dejstvu, da ljubezen raste s tem, da ljubi, saj to je njena pristna narava.«

 

Prve sobote

Dne 10. decembra 1925 je sveta Devica v Ponteverdi v Španiji spregovorila Luciji:

»Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in prejeli sveto obhajilo, molili en del rožnega venca in mi vsaj petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z milostmi, ki so potrebne za njihovo zveličanje«.

Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot izpolnimo pet pogojev:

opravimo dobro spoved v duhu zadoščevanja Marijinem brezmadežnem Srcu; spovemo se lahko že prej, npr. prejšnjo nedeljo, a ob prejemu svetega obhajila na prvo soboto moramo biti v posvečujoči milosti;

prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot;

zmolimo en del rožnega venca (npr. desetko)

petnajst minut delamo družbo Marijinem Srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca;

vse štiri omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja Marijinem Srcu, saj grehi ne žalijo samo njenega Sina, ampak prizadenejo tudi Devico Marijo; tako pomagamo reševati današnje človeštvo za večnost.

Jezus je Luciji pojasnil, da bo za tiste, ki ne bi mogli izpolniti pet omenjenih pogojev v soboto, opravljanje te pobožnosti »prav tako veljalo naslednjo nedeljo, kadar bi moji duhovniki iz upravičenih razlogov dušam to dovolili«. Duhovnik da takšno dovoljenje npr. v spovednici. 

Izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu 

Posvetilna molitev na prve sobote

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu.
Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost.
Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.
Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.
O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen