BRALCI BOŽJE BESEDE

Božja beseda je Beseda ljubezni, zato je pomembno, da imamo radi Sveto pismo. Namenjena je bralcem božje besede v duhovno hrano in šele, ko jo le-ta prejme ter začuti njeno sporočilno moč, jo lahko podari tudi drugim. Branje Božje besede je velika čast, ki obenem kliče veliko ponižnost in spoštovanje do Boga. Bralec ima pri maši svojo lastno službo, ki jo more sam opravljati,  zato je pomembno, da je za zanjo dobro pripravljen. Bralec božje besede ni nekdo, ki zmore ne zelo naglas in ne zelo tiho ter brez napak prebrati besedilo. Bralec božje besede je že sam oznanjevalec in se more zavedati, da je branje poslanstvo, je služba na poti k svetosti in je čast. Temelj, da verniki božjo besedo sprejmejo, jo razumejo in le ta v njih učinkovito deluje, je bralčeva vera, nato priprava, šele potem pride na vrsto branje. Berilo bere človek, a beseda je Božja! (prim. 1 Tes 2,13).

Branje Božje besede je eno najzahtevnejših nalog pri bogoslužju, pa tudi velika čast in odgovornost. Bralci podajamo živo Božjo besedo, živega Boga, drugim. Toda pred veliko skrivnostjo Boga v besedi smo vedno majhni in nebogljeni. Zato se moramo truditi narediti vse, kar je v naši moči, da bi lahko božjo besedo brali kar se da lepo.


Bralec ima odgovorno nalogo, posreduje Božjo besedo, zato se mora truditi, da je dobro pripravljen:

Telesno: “Govorni aparat” mora pogosto trenirati z vajami za izgovarjavo in mišično prožnost.
Duševno: Besedilo mora pred javnim branjem večkrat prebrati, da doume pravi pomen vsebine, kar vpliva na pravilnost naglasov, poudarkov,premorov ipd. Bere naj misli ne besed!

Duhovno: trudi naj se živeti po evangeliju, poglablja naj svojo vero,da bo lažje začutil globino Božje besede.
Bralec naj bi v branje vnašal osebni izraz toda brez patetike,sproščeno in nevtralno tako, da se poslušalci ne ukvarjajo z njim ampak se v polni meri posvetijo zgolj sporočilu Božje besede.

 

Bog me je izbral za bralca svoje – Božje besede

Prvi sad branja Božje besede naj bo spreobrnjenje tvojega srca in novo življenje. Zaradi pogovora z Bogom naj ti zažari obličje, kakor je Mojzesu žarela koža njegovega obličja zaradi pogovora z Bogom. Prim. 2 Mz 34,29.


Bralca Božje besede uvrščamo med posebne Cerkvene službe. Ta ima namreč pri maši svojo lastno službo, ki jo more sam opravljati, čeprav so navzoči pomočniki višjega reda (diakon, duhovnik, škof), zato mora biti za tako veliko službo zares sposoben in dobro pripravljen. Služba branja ni predstojniška, ampak strežniška služba.

Bralci naj bi bili mlajši in odrasli, ki so sposobni dojeti naravo razodete Božje besede.

 

V katoliški Cerkvi poznamo tri vrste bralcev:

– bralce, ki so prejeli to službo kot pripravniki na duhovništvo;

– bralce, ki jih v to službo postavi škof ali duhovnik, tudi ti so samo moški;

– bralce in bralke, ki jih izbere duhovnik, z liturgičnim blagoslovom ali začasno določitvijo.

 

Kdo bere berila pri bogoslužju


Berilo(a) naj redno bere bralec ali bralka, in sicer laik, ki ima za to primerne sposobnosti in se je na to dobro pripravil. Če je le mogoče, naj se v okviru župnije ali dekanije organizira usposabljanje izbranih laikov za to opravilo.

 

Kot bralec in oznanjevalec Božje besede


– se trudim živeti po evangeliju in nauku Cerkve,

– Božjo besedo oznanjam razumljivo in razločno,

– se na oznanjevanje skrbno pripravim.

 

Na vredno oznanjevanje Božje besede se pripravim :

DALJNA PRIPRAVA
– Spoznavam Sveto pismo: nastanek, okoliščine.

– Spoznavam zgradbo svete maše, znamenj pri bogoslužju.

– Seznanim se s pravili za javno nastopanje (branje v cerkvi ali na javnem prostoru, branje z mikrofonom ali brez njega, branje poezije ali zgodovinskega zapisa) in z zgradbo ter zakonitostmi liturgičnega časa.

– Branje prilagodim določenim priložnostim (poroka, pogreb).

 

BLIŽNJA PRIPRAVA
– Študij odlomka, ki mi je dodeljen za branje. (Prebiram razlage, opombe, ob tem molim. Pozoren sem na sporočilo, bistvo odlomka. Določim si naglase, poudarjene besede, predahe.)

– Vadim se v glasnem branju:razločnost in razumljivost branja.

– Zunanje se uredim: dostojna obleka, obutev. Govori namreč celo moje telo.

– Izgovarjava in artikulacija: pripravim govorni organ, ogrevanje grla, gibanje čeljusti in jezika.

– Prihod k ambonu in vzpostavitev stika z občestvom.

 

Potek branja Božje besede

– Pomemben je prihod k ambonu, ob čemer si ljudje že ustvarijo mnenje. Razpoloženje, ki je v bralcu, uravnava njegov korak in držo telesa. K ambonu naj pristopi s ponižnim srcem in dostojanstveno.
– Ko pride bralec pred ambon, je priporočljivo, da preleti besedilo in s pogledom vzpostavi stik z občestvom, trenutek tišine pa poveča zbranost.

– Pri samem branju naj bo bralec pozoren na prej navedena navodila, ki jih je upošteval že v pripravi na branje Božje besede.

 

Izrazi v bogoslužju, povezani z branjem Božje besede

Lektor

(iz lat. lektor = bralec) služba bralca, tako kot služba akolita, spada k liturgičnim službam. Njegova naloga je, da bere berila med bogoslužnim opravilom. Prav tako lahko bere tudi prošnje za vse potrebe, spev ali psalm.

 

Bogoslužno leto

da bi nedeljske svete maše v času »med letom« obogatili z več branja Svetega pisma stare in nove zaveze, je določeno »kroženje« beril in evangelijev (leto A po Mateju, leto B po Marku/Janezu, leto C po Luku). Podobno je tudi z branjem beril pri delavniških svetih mašah in molitvenem bogoslužju, kjer se menjavajo branja iz stare in nove zaveze.

 

Evangeljska knjiga

imenovana tudi evangeliarij, je lepo oblikovana in dragoceno okrašena knjiga, ki vsebuje odlomke iz evangelijev.

 

Lekcionar
(iz lat. lectio = branje) je knjiga Božje besede, beril, evangelijev in psalmov. Pri nas se imenuje Berila in evangeliji, ki jih beremo pri bogoslužju na ambonu in so razdeljena v časovna obdobja bogoslužnega leta.

 

Besedno bogoslužje

(branje Božje besede, razlaganje, molitev) je Cerkev prevzela iz bogoslužja judovske shodnice, kjer so ob sobotah brali odlomke iz Postave in Prerokov.

 

Ambon
miza Božje besede, kjer se hranimo z Božjo besedo. Je vzvišen prostor med prezbiterijem in cerkveno ladjo za branje Svetega pisma.


Besedila so namenjena bralcem, da boste lahko že doma večkrat odlomek prebrali in vam bo prišla v »meso in kri«.

Berila so narejena v zelo veliki pisavi in jih najlepše tiskamo če pri možnosti povečava izberemo možnost »tiskaj dve strani na list« ali pa »brošura«.

 

Liturgične knjige za leto 2022: Berila in evangeliji za nedelje in praznike: Leto C; Berila in evangeliji za delavnike: Leto II.

 

Leto A

Leto B

Leto C

1. adventna nedelja
2. adventna nedelja
3. adventna nedelja
4. adventna nedelja
Božični čas - sveti večer
Božični čas - polnočnica
Božični čas - zorna maša
Božični čas - dnevna maša
Božični čas - Nedelja v božični osmini
Sveta božja Mati Marija
Božični čas - 2. nedelja po božiču
Božični čas - Gospodovo razglašenje (6.januar)
Božični čas - Nedelja po 6. januarju - Jezusov krst
Postni čas - 1. postna nedelja
Postni čas - 2. postna nedelja
Postni čas - 3. postna nedelja
Postni čas - 4. postna nedelja
Postni čas - 5. postna nedelja
Cvetna nedelja
Veliki četrtek
Veliki petek
Velikonočna Vigilija
Velikonočna Vigilija - Dnevna maša
2. Velikonočna - Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)
3. Velikonočna nedelja
4. Velikonočna nedelja
5. Velikonočna nedelja
6. Velikonočna nedelja
Gospodov vnebohod
7. Velikonočna nedelja
Binkošti - Vigilija
Binkošti - Dnevna maša
Sveta Trojica
Sveto rešnje Telo in Kri
Srce Jezusovo
2. navadna nedelja
3. navadna nedelja
4. navadna nedelja
5. navadna nedelja
6. navadna nedelja
7. navadna nedelja
8. navadna nedelja
9. navadna nedelja
10. navadna nedelja
11. navadna nedelja
12. navadna nedelja
13. navadna nedelja
14. navadna nedelja
15. navadna nedelja
16. navadna nedelja
17. navadna nedelja
18. navadna nedelja
19. navadna nedelja
20. navadna nedelja
21. navadna nedelja
22. navadna nedelja
23. navadna nedelja
24. navadna nedelja
25. navadna nedelja
26. navadna nedelja
27. navadna nedelja
28. navadna nedelja
29. navadna nedelja
30. navadna nedelja
31. navadna nedelja
32. navadna nedelja
33. navadna nedelja
34. navadna nedelja

1. adventna nedelja
2. adventna nedelja
3. adventna nedelja
4. adventna nedelja
Božični čas - sveti večer
Božični čas - polnočnica
Božični čas - zorna maša
Božični čas - dnevna maša
Božični čas - Nedelja v božični osmini
Sveta božja Mati Marija
Božični čas - 2. nedelja po božiču
Božični čas - Gospodovo razodetje (6.januar)
Božični čas - Nedelja po 6. januarju - Jezusov krst
Postni čas - 1. postna nedelja
Postni čas - 2. postna nedelja
Postni čas - 3. postna nedelja
Postni čas - 4. postna nedelja
Postni čas - 5. postna nedelja
Cvetna nedelja
Veliki četrtek
Veliki petek
Velikonočna Vigilija
Velikonočna Vigilija - Dnevna maša
2. Velikonočna - Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)
3. Velikonočna nedelja
4. Velikonočna nedelja
5. Velikonočna nedelja
6. Velikonočna nedelja
Gospodov vnebohod
7. Velikonočna nedelja
Binkošti - Vigilija
Binkošti - Dnevna maša
Sveta Trojica
Sveto rešnje Telo in Kri
Srce Jezusovo
2. navadna nedelja
3. navadna nedelja
4. navadna nedelja
5. navadna nedelja
6. navadna nedelja
7. navadna nedelja
8. navadna nedelja
9. navadna nedelja
10. navadna nedelja
11. navadna nedelja
12. navadna nedelja
13. navadna nedelja
14. navadna nedelja
15. navadna nedelja
16. navadna nedelja
17. navadna nedelja
18. navadna nedelja
19. navadna nedelja
20. navadna nedelja
21. navadna nedelja
22. navadna nedelja
23. navadna nedelja
24. navadna nedelja
25. navadna nedelja
26. navadna nedelja
27. navadna nedelja
28. navadna nedelja
29. navadna nedelja
30. navadna nedelja
31. navadna nedelja
32. navadna nedelja
33. navadna nedelja
34. navadna nedelja

1. adventna nedelja
2. adventna nedelja
3. adventna nedelja
4. adventna nedelja
Božični čas - sveti večer
Božični čas - polnočnica
Božični čas - zorna maša
Božični čas - dnevna maša
Božični čas - Nedelja v božični osmini
Sveta božja Mati Marija
Božični čas - 2. nedelja po božiču
Božični čas - Gospodovo razodetje (6.januar)
Božični čas - Nedelja po 6. januarju - Jezusov krst
Postni čas - 1. postna nedelja
Postni čas - 2. postna nedelja
Postni čas - 3. postna nedelja
Postni čas - 4. postna nedelja
Postni čas - 5. postna nedelja
Cvetna nedelja
Veliki četrtek
Veliki petek
Velikonočna Vigilija
Velikonočna Vigilija - Dnevna maša
2. Velikonočna - Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)
3. Velikonočna nedelja
4. Velikonočna nedelja
5. Velikonočna nedelja
6. Velikonočna nedelja
Gospodov vnebohod
7. Velikonočna nedelja
Binkošti - Vigilija
Binkošti - Dnevna maša
Sveta Trojica
Sveto rešnje Telo in Kri
Srce Jezusovo
2. navadna nedelja
3. navadna nedelja
4. navadna nedelja
5. navadna nedelja
6. navadna nedelja
7. navadna nedelja
8. navadna nedelja
9. navadna nedelja
10. navadna nedelja
11. navadna nedelja
12. navadna nedelja
13. navadna nedelja
14. navadna nedelja
15. navadna nedelja
16. navadna nedelja
17. navadna nedelja
18. navadna nedelja
19. navadna nedelja
20. navadna nedelja
21. navadna nedelja
22. navadna nedelja
23. navadna nedelja
24. navadna nedelja
25. navadna nedelja
26. navadna nedelja
27. navadna nedelja
28. navadna nedelja
29. navadna nedelja
30. navadna nedelja
31. navadna nedelja
32. navadna nedelja
33. navadna nedelja
34. navadna nedelja